Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


29. august 2006
(*)Harku Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Liiviku tee 1 kinnistu Liiviku tee 1 (katastritunnus 19801:002:1532), pindala 2219 m², elamumaa, alghinnaga 1 600 000 (üks miljon kuussada tuhat) krooni. Tagatisraha 160 000 krooni ja osavõtutasu 1 600 krooni. ja Liiviku tee 2 kinnistu Liiviku tee 2 (katastritunnus 19801:002:1535), pindala 2309 m², elamumaa, alghinnaga 1 600 000 (üks miljon kuussada tuhat) krooni. Tagatisraha 160 000 krooni ja osavõtutasu 1 600 krooni. ja Liiviku tee 3 kinnistu Liiviku tee 3 (katastritunnus 19801:002:1536), pindala 3152 m², elamumaa, alghinnaga 2 000 000 (kaks miljonit ) krooni. Tagatisraha 200 000 krooni ja osavõtutasu 2000 krooni. ja Liiviku tee 4 kinnistu Liiviku tee 4 (katastritunnus 19801:002:1537), pindala 2167 m², elamumaa, alghinnaga 1 550 000 (üks miljon viissada viiskümmend tuhat) krooni. Tagatisraha 155 000 krooni ja osavõtutasu 1500 krooni. ja Liiviku tee 5 kinnistu Liiviku tee 5 (katastritunnus 19801:002:1538), pindala 2002 m², elamumaa, alghinnaga 1 550 000 (üks miljon viissada viiskümmend tuhat) krooni. Tagatisraha 155 000 krooni ja osavõtutasu 1 500 krooni. ja Liiviku tee 6 kinnistu Liiviku tee 6 (katastritunnus 19801:002:1539), pindala 2290 m², elamumaa, alghinnaga 1 600 000 (üks miljon kuussada tuhat) krooni. Tagatisraha 160 000 krooni ja osavõtutasu 1 600 krooni. ja Liiviku tee 7 kinnistu Liiviku tee 7 (katastritunnus 19801:002:1541), pindala 2163 m², elamumaa, alghinnaga 1 600 000 (üks miljon kuussada tuhat) krooni. Tagatisraha 160 000 krooni ja osavõtutasu 1 600 krooni. ja Liiviku tee 9 kinnistu Liiviku tee 9 (katastritunnus 19801:002:1542), pindala 2015 m², elamumaa, alghinnaga 1 550 000 (üks miljon viissada viiskümmend tuhat) krooni. Tagatisraha 155 000 krooni ja osavõtutasu 1 500 krooni Pakkumised esitada hiljemalt 4. septembril 2006 kell 12.00. Pakkumised avatakse 4. septembril 2006 kell 12.05 Pakkumised esitada Harku Vallavalitsusele (Ranna tee 1, Tabasalu) kirjalikult kinnises ümbrikus, millele on märgitud “Liiviku tee kinnistu”, kus on ära näidatud kinnistu number. Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Harku Vallavolikogu poolt kinnitatud Vallavavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korrale. Kinnistud müüakse seisundis, milles need on ostu-müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta nende varjatud puuduste eest. Kinnistu ostuhind ei sisalda liitumistasusid. Pakkumine peab sisaldama andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, koopia isikut tõendavast dokumendist, elukoht ja kontakttelefon; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress ja kontakttelefon), panga ja arvelduskonto numbrit, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada, sõnadega ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumissummat, pakkumise tegemise kuupäeva ning pakkumise esitaja allkirja. Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel. Koos pakkumisega tuleb juriidilistel isikutel esitada äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objektide ostmiseks ning pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks. Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Harku Vallavalitsuse arveldusarvele 10002018894005 Eesti Ühispangas. Sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel ostuhinna tasumisel. Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind Eesti kroonides. Ühised pakkumised ei ole lubatud. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta kehtestatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Ostuhind tuleb täies ulatuses tasuda enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Tasumiseks loetakse raha laekumist Harku Vallavalitsuse arvelduskontole. Objekti notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu ning riigilõivu, tasub täies ulatuses ostja. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud ostu-müügilepingut, on müügi korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Kui võitja süül jääb ostu-müügileping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata. Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti telefonil 600 3848 ja 600 3843.

Objektiga seotud ettevõtted

Müügi korraldaja
Briefcase
Harku Vallavalitsus , Tabasalu, Harku vald
+372 600 3848 harku@harku.ee
Map-pin

Asukoht

Liiviku tee
Harku vald, HARJUMAA, Eesti
Liiviku tee,Harku vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 4. sept 2006