Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


04. september 2006
AS Elektriteenused kuulutab välja avatud pakkumise BLRT 35 kV jaotla hoone ehitustöödeks. Lisainformatsioon: Juhised pakkujale: 1. Pakkumise keel: eest keel 2. Pakkumise jõusoleku periood: 60 päeva arvates esitamise tähtpäevast 3. Pakkumise esitamise viis: 3.1.Dokumendid esitatakse trükitult ja kirjutatakse alla pakkuja poolt. 3.2.Pakkumine esitatakse suletud ümbrikus, millele on kirjutatud “BLRT 35kV jaotla hoone ehitustööd” ja hoiatusega : Mitte avada enne 08.08.2006.a. kell 14.00 4. Pakkumise korraldaja jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumised igal ajal enne töövõtulepingu sõlmimist, või muuta läbirääkimiste tulemusena töövõtu mahtu. 5. Ostja eeldab, et töövõtja on põhjalikult tutvunud pakkumise kutse dokumentidega, objekti ja seal valitsevate tingimustega. Ostja on võtnud arvesse kõik kirjeldatud tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused. 6. Pakkuja peab arvestama, et kõik ehitustööde teostamiseks vajalikud load ja kooskõlastused tuleb hankida pakkujal. 7. Pakkuja garanteerib tööde teostamise kvaliteedi vastavuses BLRT AS-i poolt kehtestatud nõudmistega. Edukaks osutunud pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31.10.2006. Pakkumise kutse dokumente väljastatakse 8. septembrini 2006 kella 9.00- 13.00 aadressil Järve 37, Tallinn ruumist 306. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumised esitada 8. septembriks kell 14.00 ülaltoodud aadressile. Täiendav informatsioon telefonil 50 73 514, faks 71 54 140, e-post oleg.terentjev@energia.ee , kontaktisisk on Oleg Terentjev ja telefonil 50 65 204, faks 71 54 140, e-post georg.lunin@energia.ee , kontaktisik Georg Lunin.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 716 8323 et@energia.ee
Map-pin

Asukoht

Põhja-Tallinna linnaosa, TALLINN, Eesti
,Põhja-Tallinna linnaosa, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Üldehitus