Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


11. september 2006
AS Elektriteenused kuulutab välja avatud pakkumise Saue vallas Alliku külas Tammetalu tee elektrivarustusega seotud kaeve-ja taastamistöödeks. Lisainformatsioon: Juhised pakkujale: 1. Pakkumise keel: eest keel 2. Pakkumise jõusoleku periood: 60 päeva arvates esitamise tähtpäevast 3. Pakkumise esitamise viis: 3.1.Dokumendid esitatakse trükitult ja kirjutatakse alla pakkuja poolt. 3.2.Pakkumine esitatakse suletud ümbrikus, millele on kirjutatud “Saue vallas Alliku külas Tammetalu tee elektrivarustusega seotud kaeve-ja taastamistööd” ja hoiatusega : Mitte avada enne 15.09.2006.a. kell 14.00 4. Pakkumise korraldaja jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumised igal ajal enne töövõtulepingu sõlmimist, või muuta läbirääkimiste tulemusena töövõtu mahtu. 5. Ostja eeldab, et töövõtja on põhjalikult tutvunud pakkumise kutse dokumentidega, objekti ja seal valitsevate tingimustega. Ostja on võtnud arvesse kõik kirjeldatud tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused. 6. Hinnapakkumine tuleb esitada vastavalt kutsel esitatud tabeli vt. Lisa 1 7. Pakkuja peab arvestama, et kõik kaevetööde teostamiseks vajalikud load ja kooskõlastused tuleb hankida pakkujal. 8. Pakkuja garanteerib tööde teostamise kvaliteedi vastavuses Saue vallavalitsuse poolt kehtestatud nõudmistega. Edukaks osutunud pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31.10.2006. Pakkumise kutse dokumente väljastatakse 11. kuni 14. septembrini 2006 kella 10.00- 14.00 aadressil Järve 37, Tallinn ruumist 307. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumised esitada 15. septembriks kell 14.00 ülaltoodud aadressile. Täiendav informatsioon telefonil 50 73 514, faks 71 54 140, e-post oleg.terentjev@energia.ee , kontaktisisk on Oleg Terentjev.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 716 8323 et@energia.ee
Map-pin

Asukoht

Tammetalu tee
Alliku, Saue vald, HARJUMAA, Eesti
Tammetalu tee,Alliku, Saue vald, Eesti