Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


18. september 2006
HARKU VALLAVALITSUS MÜÜB AVALIKUL KIRJALIKUL ENAMPAKKUMISEL Vääna-Keila Joa tee 1 kinnistu Vääna-Keila Joa tee 1, Vääna külas (katastritunnus 19801:011:0754), pindala 3897 m², ärimaa, alghinnaga 520 000 (viissada kakskümmend tuhat) krooni. Tagatisraha 52 000 krooni ja osavõtutasu 2000 krooni ja koos järgnevad kinnistud: Puiestiku tee 1 Vääna külas (katastritunnus 19801:011:0745) pindala 3145 m², elamumaa; Puiestiku tee 3 Vääna külas (katastritunnus 19801:011:0747), pindala 5611 m², elamumaa; Puiestiku tee 4 Vääna külas (katastritunnus 19801:011:0749), pindala 2102 m², elamumaa; Puiestiku tee 5 Vääna külas (katastritunnus 19801:011:0748), pindala 5396 m², elamumaa; Puiestiku tee 6 Vääna külas (katastritunnus 19801:011:0751), pindala 2349 m², elamumaa; Puiestiku tee 8 Vääna külas (katastritunnus 19801:011:0752), pindala 2286 m², elamumaa; Puiestiku tee 10 Vääna külas (katastritunnus 19801:011:0753), pindala 1982 m², elamumaa. Koos müüdavate kinnistute alghind on 5 000 000 (viis miljonit) eesti krooni. Tagatisraha 500 000 krooni ja osavõtutasu 5000 krooni. Pakkumised esitada hiljemalt 22. septembril 2006 kell 12.00. Pakkumised avatakse 22.septembril 2006 kell 12.05 Pakkumised esitada Harku Vallavalitsusele (Ranna tee 1, Tabasalu) kirjalikult kinnises ümbrikus, millele on märgitud “Puiestiku tee kinnistud” või “Vääna-Keila Joa kinnistu”. Puiestiku tee seitse kinnistud müüakse kõik koos ühtse hinnaga. Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Harku Vallavolikogu poolt kinnitatud vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korrale. Kinnistud müüakse seisundis, milles need on ostu-müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta nende varjatud puuduste eest. Kinnistu ostuhind ei sisalda liitumistasusid. Müüdavatele kinnistutele on kehtestatud Harku Vallavolikogu poolt detailplaneering. Pakkumine peab sisaldama andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, koopia isikut tõendavast dokumendist, elukoht ja kontakttelefon; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress ja kontakttelefon), panga ja arvelduskonto numbrit, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada, sõnadega ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumissummat, pakkumise tegemise kuupäeva ning pakkumise esitaja allkirja. Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel. Koos pakkumisega tuleb juriidilistel isikutel esitada äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objektide ostmiseks ning pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks. Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Harku Vallavalitsuse arveldusarvele 10002018894005 Eesti Ühispangas. Sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel ostuhinna tasumisel. Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind Eesti kroonides. Ühised pakkumised firmade poolt ei ole lubatud. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta kehtestatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Ostuhind tuleb täies ulatuses tasuda enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Tasumiseks loetakse raha laekumist Harku Vallavalitsuse arvelduskontole. Objekti notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu ning riigilõivu, tasub täies ulatuses ostja. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud ostu-müügilepingut, on müügi korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Kui võitja süül jääb ostu-müügileping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata. Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti telefonil 600 3848 ja 600 3843.

Objektiga seotud ettevõtted

Müügi korraldaja
Briefcase
Harku Vallavalitsus , Tabasalu, Harku vald
+372 600 3848 harku@harku.ee
Map-pin

Asukoht

Joa tee 1, Puiestiku tee
Harku, Harku vald, HARJUMAA, Eesti
Joa tee 1, Puiestiku tee,Harku, Harku vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 22. sept 2006