Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


18. september 2006
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud pakkumise Merirahu elamurajooni kaguosa elektrivarustuse ehituseks. Lisainformatsioon: PAKKUMISED ESITADA ELEKTROONILISELT! Tööde kirjeldus: 10/0,4 kV komplektalajaama jõutrafoga paigaldus (Heka1SB); 10 kV ja 0,4 kV kaabelliini ehitus; 10/0,4 kV alajaama nr 760 0,4 kV jaotla rekonstrueerimine; jaotuskilpide ja liitumiskilpide paigaldus; olemasolevate tarbijate ühendamine uue alajaama toitele; madalpinge ehitada välja vastavalt projekti joonisele nr L51199-KL-1-2; LPA'de koostamine. NB! Pakkumise koostamise alusdokumendid: AS Elpeci töö nr L51199-K1 (osaliselt) ja projektijuhi kaaskiri. NB! Komplektalajaam, alajaama nr 760 MP-paneel ja trafod JV poolt. NB! Pakkuja peab olema teostanud OÜ Jaotusvõrk eelnevalt pakkumisekutse objektile samaväärseid töid vähemalt samaväärses mahus (keskpinge ja alajaama paigalduse tööd)! Pakkuja peab esitama viimase aasta jooksul teostatud samaväärsete tööde loetelu. Töövõtja hangib kõik ehituse alustamiseks ja objekti Tellijale üleandmiseks vajalikud load ja kooskõlastused k.a. kasutusluba omavalitsusest. Omanikujärelevalvet objektil teostab Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkonna töötaja! Pakkumise garantii: Pakkuja peab esitama koos pakkumisega pakkumise tagatise krediidiasutuse garantiina väärtuses 5 000 krooni. Pakkumise garantii peab olema väljastatud krediidiasutuse poolt Eestis või välismaal ja kehtima 60 päeva. Kasutada võib ka deponeeringut eelpooltoodud arvelduskontole. Pakkumise garantii tagastatakse peale lepingu allkirjastamist! Hankelepingu täitmise tähtaeg on 19. oktoober 2006. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse eletroonselt aadressilt galina.fadejeva@energia.ee , faks 71 54 602. Pakkumiste esitamise tähtaeg 20. september 2006 kell 11.00. Täiendav info telefonil 71 54 256, faks 71 54 602, e-post galina.fadejeva@energia.ee , kontaktisik on Galina Fadejeva ja telefonil 71 54 331, faks 71 54 400, kontaktisik on Jaanus Klais.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
,Eesti