Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


21. juuli 2008
Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja Vabariigi Valitsuse 1.08.1995 määrusega nr 286 kinnitatud "Riigivara võõrandamise korraga" ning tulenevalt alljärgnevate keskkonnaministri käskkirjadega langetatud riigivara müügi otsustest järgmiste riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi avalikul kirjalikul enampakkumisel: 1. 11.07.2008 käskkiri nr 929 - Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas Malvaste külas asuva Karavani kinnistu (katastritunnus 39201:004:0720, pindala 1489 m2, sihtotstarve ärimaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 14 890 krooni, tagatisraha 1400 krooni; 2. 20.06.2008 käskkiri nr 764 - Saare maakonnas Kihelkonna vallas Kihelkonna alevikus asuva Toomi kinnistu (katastritunnus 30101:003:0062, pindala 5912 m2, sihtotstarve ärimaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 118 200 krooni, tagatisraha 11 800 krooni; 3. 20.06.2008 käskkiri nr 764 - Saare maakonnas Kihelkonna vallas Kihelkonna alevikus asuva Laoplatsi kinnistu (katastritunnus 30101:003:0063, pindala 2959 m2, sihtotstarve ärimaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 59 200 krooni, tagatisraha 5900 krooni; 4. 20.06.2008 käskkiri nr 764 - Saare maakonnas Kuressaare linnas Vikerkaare tn 2 asuva kinnistu (katastritunnus 34901:016:0049, pindala 1142 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 571 000 krooni, tagatisraha 57 100 krooni; 5. 20.06.2008 käskkiri nr 764 - Saare maakonnas Kuressaare linnas Tuule tn 16 asuva kinnistu (katastritunnus 34901:016:0044, pindala 1124 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 562 000 krooni, tagatisraha 56 200 krooni; 6. 20.06.2008 käskkiri nr 764 - Saare maakonnas Kuressaare linnas Valguse tn 5 asuva kinnistu (katastritunnus 34901:016:0047, pindala 1170 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 585 000 krooni, tagatisraha 58 500 krooni; 7. 20.06.2008 käskkiri nr 764 - Saare maakonnas Kuressaare linnas Roo tn 1 asuva kinnistu (katastritunnus 34901:010:0097, pindala 1769 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 707 600 krooni, tagatisraha 70 700 krooni; 8. 20.06.2008 käskkiri nr 764 - Saare maakonnas Kuressaare linnas Roo tn 3 asuva kinnistu (katastritunnus 34901:010:0098, pindala 1571 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 628 400 krooni, tagatisraha 62 800 krooni; 9. 20.06.2008 käskkiri nr 764 - Saare maakonnas Kuressaare linnas Roo tn 5 asuva kinnistu (katastritunnus 34901:010:0099, pindala 1774 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 709 600 krooni, tagatisraha 70 900 krooni; 10. 20.06.2008 käskkiri nr 764 - Saare maakonnas Kuressaare linnas Roo tn 7 asuva kinnistu (katastritunnus 34901:010:0101, pindala 1995 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 798 000 krooni, tagatisraha 79 800 krooni; 11. 20.06.2008 käskkiri nr 764 - Saare maakonnas Kuressaare linnas Roo tn 9 asuva kinnistu (katastritunnus 34901:010:0102, pindala 2239 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 895 600 krooni, tagatisraha 89 500 krooni. Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus Maa-ametisse allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga 18. augustiks 2008 hiljemalt kl 11.00 aadressil Maa-amet, Mustamäe tee 51, 10602 Tallinn. Ümbrikule märkida: • pakkuja kontaktandmed; •objekti nimi, mille kohta pakkumine esitatakse ning märgusõna "Kinnisvara võõrandamine"; • hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise avamist!" Kirjalike pakkumiste avamine toimub 18. augustil 2008 kell 11.15 Tallinnas Mustamäe tee 51, Maa-ameti II korruse nõupidamiste saalis (ruum nr 207) ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või volituse olemasolu korral pakkuja esindaja. Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Kirjalik pakkumine peab sisaldama: 1) Avaldust (avalduse vorm ) • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel; • pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni; • numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat; • panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada; • pakkumise tegemise kuupäeva; • pakkumise esitaja allkirja; 2) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta; 3) füüsilise või juriidilise isiku esindaja volitusi tõendav dokument (äriregistri väljavõte ja vajadusel volitus). Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18. augustiks 2008 kella 10.00 Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034799018 viitenumber 3100057031 märgusõnaks .......... (müügiobjekti nimi) "Kinnisvara võõrandamine". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalne müügileping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast. Hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Täiendavate küsimuste korral helistada telefonidel 675 0126 ja 675 0152.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 665 0600 maaamet@maaamet.ee
Map-pin

Asukoht

MITU MAAKONDA, Eesti
,Eesti