Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


07. jaanuar 2008
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Pärnumaal Saarde vallas Saarde alajaama piirkonna 0,4 kV õhuliini rekonstrueerimistöödeks (J67106). Lisainfo: Ehitada 2 uut mastalajaama- MAK-2 50 kVA ja MAK-3 160 kVA. Rekonstrueerida olemaolevad 0, 4 kV õhuliinid õhukaabliga AMKA 3x16+25 0, 2 km, AMKA 3x50+70 0, 79 km ja AMKA 3x70+95 0, 68 km. Paigaldada 0, 4 kV õhuliinile mastid 37 tk + 15 tõmmtsat + 15 tuge. Ehitada uus 0, 4 kV kaabelliin AXPK 4x35 0, 11 km ja AXPK 4x240 0, 3 km; kaablikaitsetoru paigaldust 0, 41 km ja kaeviku rajamist 0, 41 km. Paigaldada 3 fiidriga jaotuskilp 1 tk ja kassettlülitid 3 tk ning liitumiskilp OKAB01 1 tk. Demonteerida õhuliini juhet 2, 05 km, maste haljasalalt 73 tk ja asfaldilt 4 tk. Demonteerida olemasolev Saarde alajaam. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Ehitusluba nr.279, 16.08.2007 Saarde Vallavalitsus, kood 2205402317. Empower Engineering OÜ projekt nr.07023P/07132P Saarde alajaama piirkonna 0,4 kV õhuliini rekonstrueerimine. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 14. aprill 2008. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post maila.vahtra@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2008 kell 11.00 aadressil Võru, Vilja 14a. Täiendav info telefonil 71 68 853, e-post maila.vahtra@energia.ee, kontaktisik on Maila Vahtra.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8916
Projekteerija
Briefcase
+372 715 1600
Map-pin

Asukoht

Saarde vald, PÄRNUMAA, Eesti
 Saarde vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Teostamise tähtaeg 14. apr 2008
Esitamise tähtaeg 10. jaan 2008