Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri rekonstrueerimiseks. Muudetud kontaktisikut ja pakkumuste tähtaega! Tähtaeg 7. august.

28. juuli 2017
Muudetud kontaktisikut ja pakkumuste tähtaega!
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Valgamaa, Taheva vald, Karula vald, Valga linn, Valga-Hargla 10 kV fiidri rekonstrueerimiseks, IL3515/IL3925.
Tööd teostada vastavalt töö mahtude tabelile ja tööprojektile IL3515/IL3925.
ELV poolt tellitav:
1) kaabel AHXAMK-W 3x240/35 - 6 430 m
2) kaabel AHXAMK-W 3x120/35 - 594 m
3) komplektalajaam betoon, seest teenindatav ABB KA 1000SB ,,6910,, koos RTU+DC+Side keskusega
4) trafo 10/0,4kV 400 kVA - 1 tk.
5) komplektalajaam betoon, seest teenindatav ABB KA 1000SB. ,,6938,, koos RTU+DC+Side keskusega
6) trafo 10/0,4kV 160 kVA - 1 tk.
7) komplektalajaam metall, väljast teenindatav ABB KA M10 630VM. ,,6906,,
8) trafo 10/0,4kV 160 kVA - 1 tk.
9) komplektalajaam metall, väljast teenindatav ABB KA M10 630VM. ,,6905,,
10) trafo 10/0,4kV 160 kVA - 1 tk.
11) komplektalajaam metall, väljast teenindatav ABB KA M10 630VM. ,,6904,,
12) trafo 10/0,4kV 160 kVA - 1 tk.
13) mastivõimsuslüliti ENTEC EPR-2 Um - 27kV koos komplekteeritusega - 2 kompl.
- Ehitaja peab hankima vajadusel liikluskorralduse projekti esitamiseks teehoiuvälise loa saamiseks. (Liikluskorralduse projekti koostajal peab olema Teeseaduse §25/1 lõige 2 punkt 5 järgi nõutud tegevusluba.)
- Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistu omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokku leppida tellimuse esitajaga.
- Enne tööde teostamist võtta ühendust projektijuhiga, kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokku leppida tellimuse esitajaga ja vajadusel koostada reservi kasutamise kokkulepe.
• Ehitismälestise nr 23273 „Koikküla mõisa aia piirdemüür“ maa-alal ja kaitsevööndis.
• Ehitismälestise nr 23272 „Koikküla mõisa sepikoda“ maa-alal ja kaitsevööndis.
• Ehitismälestise nr 23268 „Koikküla mõisa magasiait“ kaitsevööndis ja maa-alal ning selle all asuval kalmistul (reg nr 13185).
• Demontaazi mahte vt ka seletuskirja p 3.2.11 ja 3.2.14.
• Mastivõimsuslülitite paigaldamine ja seadistamine - 3 kmpl/töö (s.h 1 kmpl/töö ol.o ümbertõstmine).
• Trassikoridori ja alajaamade ümbruse puhastus võsast/puudest: ca 2650m².
• Olemasolevad/uued konsentraatorid (ol.o 2 tk, uued 3 tk) paigaldab / tõstab ümber ELV partner.
NB! Read B70.080.002 ja B70.080.003 pakkuda ainult paigaldust ja seadistust!
Tööde kestus: 8. august - 28. detsember 2017.
Pakkumised esitada 07.08.2017 13:30.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

VALGAMAA, Eesti
,Eesti
Blueprint

Omadused

Tööde kestus 8. august - 28. detsember 2017
Esitamise tähtaeg 7. august 2017