Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


04. veebruar 2009
Jõhvi vallavalitsus kehtestas Rakvere tn 29 krundi ja selle lähiümbruse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on krundile ehitusõiguse määramine kauplusehoone rajamiseks; juurdepääsude, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine; tehnovõrkudega varustatuse lahendamine; arhitektuursete tingimuste määramine; haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine. Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Rakvere tn 29 krundist kaks krunti ja üks ajutine krunt. Suurim moodustatav krunti on pindalaga 7146 m² ja sihtotstarbega ärimaa ning sellele on määratud ehitusõigus ühe kuni 10 m kõrguse ja ühekorruselise ärihoone rajamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 3400 m². Teine Rakvere tn 29 krundist moodustatav krunt on pindalaga 333 m² ja sihtotstarbega transpordimaa. Nimetatud krunt on vajalik kõnnitee rajamiseks. Lisaks on ette nähtud ajutine krunt pindalaga 21 m² sihtotstarbega tootmismaa. Ka Rakvere tn 35 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga nähakse ette ajutine tootmismaa krunt pindalaga 21 m² ja sihtotstarbega tootmismaa, kuhu perspektiivselt on ette nähtud kahe ajutise krundi liitmist üheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks, kuhu antakse ehitusõigus alajaama püstitamiseks. Planeeringualale on kavandatud 63 autode ja 15 jalgrataste parkimiskohta.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 623 0641 info@maxima.ee
Planeeringu algataja
Briefcase
+372 336 3741 johvi@johvi.ee
Planeeringu koostaja
Briefcase
+372 668 4630 casa@casa.ee
Map-pin

Asukoht

Rakvere 29
JÕHVI, IDA-VIRUMAA, Eesti
Rakvere 29,JÕHVI, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Maa-ala 9000 m²