Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


20. august 2007
AS Elektriteenused kuulutab välja avatud pakkumise Pärnus aadressil Suur-Jõekalda 2 liitumisühendusega seotud kaeve- ja taastamistöödeks. Lisainfo: Juhised pakkujale: 1. Pakkumise keel: eesti keel 2. Pakkumise jõusoleku periood: 60 päeva arvates esitamise tähtpäevast 3. Pakkumise esitamise viis: 3.1.Dokumendid esitatakse trükitult ja kirjutatakse alla pakkuja poolt. 3.2.Pakkumine esitatakse suletud ümbrikus, millele on kirjutatud “Rae vallas Peetri küllas Leerimäe 2 MÜ elektrivarustusega seotud kaeve-ja taastamistööd” ja hoiatusega : Mitte avada enne 03.05.2007.a. kell 16.30 4. Pakkumise korraldaja jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumised igal ajal enne töövõtulepingu sõlmimist, või muuta läbirääkimiste tulemusena töövõtu mahtu. 5. Ostja eeldab, et töövõtja on põhjalikult tutvunud pakkumise kutse dokumentidega, objekti ja seal valitsevate tingimustega. Ostja on võtnud arvesse kõik kirjeldatud tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused. 6. Hinnapakkumine tuleb esitada vastavalt kutsel esitatud tabeli vt. Lisa 1 7. Pakkuja peab arvestama, et kõik kaevetööde teostamiseks vajalikud load ja kooskõlastused tuleb hankida pakkujal. 8. Pakkuja garanteerib tööde teostamise kvaliteedi vastavuses Rae vallavalitsuse poolt kehtestatud nõudmistega. Edukaks osutunud pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 20. september 2007. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 17.08.2007 - 22.08.2007 kell 13.45 – 15.00 aadressil Pärnu, Energia 4. E-post feliks.martson@energia.ee, faks 50 350. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 23. august 2007 kell 15.00 aadressil Pärnu, Energia 4. Täiendav info telefonil 50 78 367, faks 50 350, e-post feliks.martson@energia.ee, kontaktisik on Feliks Märtson.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 716 8323 et@energia.ee
Map-pin

Asukoht

Suur-Jõekalda 2
PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
Suur-Jõekalda 2 PÄRNU, Eesti
Blueprint

Omadused

Teostamise tähtaeg 20. sept 2007
Esitamise tähtaeg 23. aug 2007