Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


09. juuni 2008
Sõmerpalu vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu Järvere külas Roby katastriüksusel, mille pindala on 22185 m². Eesmärgiks on planeeritava ala sihtotstarbe muutmine, kruntideks jagamine, hoonestusalade piiritlemine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja servituutide vajaduse ning kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine. Paneeringu tellijaks on eraisik, kes soovib rajada kinnistule uut elamurajooni.

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu algataja
Briefcase
Sõmerpalu Vallavalitsus , Sõmerpalu, Võru vald
+372 789 8800
Map-pin

Asukoht

Roby kü
Võru vald, VÕRUMAA, Eesti
Roby kü,Võru vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 22185 m²