Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


12. mai 2008
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tartumaal Laeva 15/0,4 kV alajaama piirkonnas fiidrite 2 kuni 6 rekonstrueerimiseks (J73285). Lisainfo: Töid teostatakse vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja OÜ JV pakkumisjoonistele. Ehitada alljärgnevas tööde mahus: * F-4 asendada 0, 4 kV õhuliini masti nr 9 K3 10 m * F-4 paigaldada.0, 4 kV õhuliini mastitugi nr: 9; K3 10M * F-2 ; F-4 asendada paljasjuhtmed 4xA-35 vastavalt joonisele õhukaabliga EX 4x95 ca 0, 8 km. * F-2; F-3; F-5, F-6 asendada paljasjuhtmed 4x A-35 vastavalt joonisele õhukaabliga EX 4x50 ca 1, 45 km * F-2; F-3; , F-6 asendada paljasjuhtmed 4x A-35 vastavalt joonisele õhukaabliga EX 4x25 ca 0, 3 km * Asendada paigaldusjuhtmed ( majasisestused) 4x A-16 vastavalt joonisele õhukaabliga EX 4x16. ca 0, 25 km * F-3 paigaldada uus LK masti nr. 13 * Laeva alj paigaldada uued fiidrikaitsmed Tmax2 3x160A 2 tk 3x100A 3 tk * Vastavalt joonisele demonteerida ÕL mastid 10 tk. * Ehitada nõuetekohased maandused 9 tk. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke. Õhuliini kaabel 25 mm2 04 liinile 300 M; Õhuliini mastid kl III 04-liinile 1 tk; Tugi 0,4 liinile 1 tk; Õhuliini kaabel 16mm2 04 liinile 225 M; Õhuliini kaabel 50 mm2 04 liinile 1450 M; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 2675 M; 1 arvestiga MK postile/seinale 1 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 10 tk; Alajaama 0,4 kaitselüliti paigaldamine 5 kmp; Kordusmaandus 0,4 osas 9 tk; Õhuliini kaabel 95 mm2 04 liinile 800 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 15. september 2008. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post taimi.ostrat@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 13. mai 2008 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5. Hankejuht on Taimi Ostrat, telefon 71 68 257, e-post taimi.ostrat@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Tartu vald, TARTUMAA, Eesti
,Tartu vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 13. mai 2008
Teostamise tähtaeg 15. sept 2008