Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


14. jaanuar 2008
Põlva linn on kuulutanud välja ideekonkursi linna piiritähiste uuendamiseks. Konkursi eesmärk: Uuendada Põlva linna sissesõitudel asuvate piiritähiste välimust, muuta need atraktiivsemaks ja innovaatilisemaks. Konkursi korraldus: Konkursi korraldab Põlva Linnavalitsus. Konkursist osavõtjateks võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud. Konkursi tööde/kavandite esitamise tähtajaks on 1.märts. Konkursi tingimused ja tööle esitatavad nõuded: Põlva linna siseneb 4 teed - Tartu, Himmaste, Ihamaru ja Rosma suuna. Kõigil neljal suunal peab olema ühesugune piiritähise lahendus. Piiritähised peavad sobima ümbritseva keskkonnaga. Kasutusele võib jääda vana aluse tähis. Reaalne teostatavus, uudsus, kirjalik kavand: Piiritähise kavand peab olema teostatud 3D vaates ning soovitavalt A4 paberil. Tunnustamine ja autasustamine: Konkursi töid hindab komisjon. Konkursi võitja saab preemiaks 10 000 krooni. Komisjon ei esita objektide pingerida, vaid tunnustab tehtud tööd. Komisjonil on õigus teha ettepanekuid eriauhindade andmiseks. Konkursi täpsustavad tingimused, läbiviimise kord ja lõpetamine: Osavõtjatel on õigus esitada kirjalikke küsimusi, arvestades anonüümsuse nõuet. Küsimuste esitamise viimane tähtaeg on 25.veebruar 2008. Küsimusi saab esitada e-posti aadressil info@polvalv.ee. Vastused küsimustele saadetakse kirjalikult hiljemalt 5 tööpäeva jooksul küsimuse esitamisest. Konkursitöö esitamine: Tööd esitada hiljemalt 01.märts 2008 kell 17.00. Töö tuleb tuua või saata posti teel Põlva Linnavalitsusse aadressil Kesk 15 Põlva märksõna “Linnatähis” all. Anonüümsuse tagamiseks esitatakse töö kinnises pakendis, kus kõik joonised ja seletuskirjad on märgistatud esitaja poolt väljamõeldud märgusõnaga, mille juurde on lisatud märgusõnaga varustatud kinnine ümbrik. Ümbrik peab sisaldama töö tegija(te) nimesid ja aadresse. Esitatava töö maht: 3D vaated esitada mõõtkavas vastavalt oma soovile. Võib olla ka makett. Ideekavandile lisada seletuskiri Anda orienteeruv maksumus koos kasutatavate materjalidega. Võitja selgitamine: Konkursitööd avatakse hindamiskomisjoni poolt, mille avamise kohta koostatakse protokoll. Võitjaks osutub lihthäälteenamuse saanud töö.

Objektiga seotud ettevõtted

Võistluse korraldaja
Briefcase
799 9470 info@polvalv.ee
Map-pin

Asukoht

PÕLVA, PÕLVAMAA, Eesti
 PÕLVA, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Konkursi tähtaeg 1. märts 2008