Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


02. november 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Albu vallas asuva Punamäe eramu elektripaigaldise ehitamiseks (K91123). Lisainfo: Tehnilised põhiandmed: Komplektalajaam ( tellitud-kätte 07.12.09) jõutrafoga Str=30 kVA (mõlemad annab tellija), liitumiskilp vundamendil, 10 kV maakaablit AXAL-TT PRO 3x50/25 L= 2541 m (kaabli annab tellija (kätte saab 23.11.09); madalpingekaablit AXPK 4G95, L= 135m. Lisatingimused: Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.Hankida ja paigaldada 2-tariifne arvestussüsteem ja koostada Tööülesanne Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus.NB! Trassi algosas ca 170 m ulatuses on pinnas väga soine ja vesine. Hilisemate pretensioonide vältimiseks tutvuda enne pakkumise esitamist kindlasti trassiga kohapeal.MUUDATUSED VÕRRELDES PROJRKTIGA: 1. Toru läbimõõduks lugeda 160 mm(projektis 110 mm). 2. Kaabel paigaldada torusse alates Mae alajaamast kuni kruusateeni (vt.projekt leht 4), pikkus 1706m.3. Ristumine Liivojaga teha kaevamise teel,kaabel paigaldada terastorusse 160 mm, toru pikkus 10 m, terastoru omakorda plasttorusse 180 mm, toru pikkus 18m.4. Kahemastiline komplektalajaam on asendatud tellija poolt antava komplektalajaamaga. 10 kV kaabel paigaldatakse kaevamise teel.Trassiraie teha vastavalt projekti seletuskirja punkt 1.9-le. Käidukorraldaja: Gennadi Ainjärv/PAIDE/JV/Energia Telefon: 51 18 251 Tellimuse alusdokumendid.:ProjektidPaideK91123-Punamäe, eh.luba nr 2020. 1 arvestiga MK/JK soklil 1 tk; Jätkumuhv KP 4 tk; Otsamuhv KP 2 tk; Maakaabel 50mm2 KP (kaabel JV poolt) 2525 M; Maakaabel 0,4kV 95mm2 126 M; Metallkestas ühe trafoga KAJ paigaldamine 1 tk; Trafo paigaldus alajaamas (sh. Kiosk) 1 tk; Arvestussüsteem 1 kmp; Kaablikaitsetoru KP 1758 M; Liinitrassi rajamine KP 0,05 HA; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 2497 M; Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil 56 M; Kaablikaitsetoru 0,4 4 M; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 126 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 25. veebruar 2010. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 10. november 2009 kell 10.00 aadressil Tallinn, Kadaka tee 63. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

Järva vald, JÄRVAMAA, Eesti
 Järva vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 10. nov 2009
Teostamise tähtaeg 25. veebr 2010