Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud detailplaneering 24 ühepereelamu ehitamiseks.

12. jaanuar 2016
Kehtestatud Metsaääre detailplaneering. Planeeringuga määratakse ehitusõigus 24 ühepereelamu ehitamiseks Audru aleviku lõunaserval, ala külgneb Tööstuse tänava ja Valgeranna alleega. Tööstuse tänava ja Valgeranna allee kõrvale on planeeritud rajada puhke ja virgestusala, jalgteed, planeeringuala sisene liiklustee ja kergliiklustee, mis ühendab Valgeranna alleed.
Planeeritav ala asub korduvalt üleujutatava ala piirkonnas, seetõttu elamispinna põranda absoluutkõrgus ja elektripaigaldised ei tohi olla alla +3.00 absoluutkõrgust. Elamuala rajamine ei tohi takistada poldril kõrge veetaseme hoidmist. Detailplaneeringuala niiskusrežiimi kontrollimisel tuleb muuta veetaset vaid planeeringualal ja vältida vett ärajuhtiva kraavi põhja kõrgusmärgi alandamist, lubatud on kraavi puhastamine.
Planeeritav ala külgneb Audru Poldri looduskaitsealaga, mille eesmärk on tagada mitmele ohustatud ja haruldasele kaitsealusele linnuliigile sobivate peatus- ja elupaikade säilimine ja kaitse. Seetõttu püsiva negatiivse mõju leevendamiseks on kohustuslik poldri ja elamuala vahele (planeeringuala lääne ja lõunasuunal) rajada haljaspiire – igihaljas hekk, mis peab olema istutatud enne elamuala väljaarendamist ja enne ehitustegevuse algust peab see olema vähemalt 2 meetri kõrgune. Lindude kevadrände perioodil (põhilise rändeperioodi ajal vahemikus 15.03 – 15.05) ei ole lubatud teostada mürarikkaid tegevusi (sh ehitus- ja lammutustööd).
Detailplaneeringu kohaselt ei väljastata ennem ehituslubasid elamute püstitamiseks, kui on välja ehitatud teed ja tehnorajatised. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga - maa-ala juhtotstarve on reserveeritud elamumaaks.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu tellija
Briefcase
+372 669 6742 info@aikv.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 522 2182 info@plaan2.ee
Map-pin

Asukoht

Audru, PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
,Audru, PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 4,4 ha