Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


17. märts 2008
Tallinna Keskkonnaamet teatab teemaplaneeringu „Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed” keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande valmimisest. Teemaplaneeringu eesmärk on linna tänavavõrgu, kergliiklusteede, parkimise ja ühistranspordi arengu põhimõtete kujundamine ning kehtiva üldplaneeringu täpsustamine ja täiendamine. Teemaplaneeringuga määratakse kindlaks tänavate, kergliiklusteede ja reisijate rööbastranspordi trasseering, eritasandiliste ristmike ja sildade asukohad. Teemaplaneeringu eskiislahenduse jm materjalidega saab tutvuda Tallinna linnaplaneerimise ameti kodulehel, http://tlpa.tallinn.ee/index.php?id=303. Teemaplaneeringu „Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed” keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega ja teemaplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda kuni 3. aprillini 2008 Keskkonnaametis, aadressil Harju tn 13, tuba 302 ja Keskkonnaameti kodulehel, http://www.tallinn.ee/est/g3566s26340, Linnaplaneerimise Ametis, Vabaduse väljak 7, tuba 119 (kontaktisik Ants Maaring, tel 640 4291) ning Ramboll Eesti AS-is, Laki tn 34 ja kodulehel, www.ramboll.ee. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi võib esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil, Harju tn 13, 10130 Tallinn või e-posti aadressil: ylle.ambos@tallinnlv.ee kuni 3. aprillini 2008. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ja teemaplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 3. aprillil 2008 kell 15:00 Tallinna Linnavalitsuse istungite saalis, Vabaduse väljak 7, IV korrus.

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu algataja
Briefcase
+372 640 4141 lvpost@tallinnlv.ee
Planeeringu tellija
Briefcase
+372 640 4375 tlpa@tallinnlv.ee
Planeeringu koostaja
Briefcase
+372 620 2601 et@ttu.ee
Keskkonnamõjude hindamise tellija
Briefcase
+372 640 4572 keskkonnaamet@tallinnlv.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 664 5808 info@ramboll.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil