Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


03. juuni 2009
Viimsi Vallavalitsus teatab üldplaneeringu „Viimsi alevik ja lähiala“ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamisest ning programmi avalikustamisest ja avalikust arutelust. Üldplaneeringu eesmärk on kujundada Viimsi aleviku ja lähiala ruumilise arengu põhimõtted, sealhulgas defineerida aleviku keskus ja selle kujundamise printsiibid, hinnata ruumilise arenguga kaasneda võivaid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid looduskeskkonnale ning selle alusel seada säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimused, seada rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused, määrata teede ja tänavate ning liikluskorralduse üldised põhimõtted, määrata puhke- ja virgestusalad, teha ettepanek kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise kaudu. Üldplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda 08.06.2009-26.06.2009 tööpäevadel tööajal Viimsi Vallavalitsuses ning elektrooniliselt Viimsi valla koduleheküljel www.viimsivald.ee. KSH programmiga on võimalik tutvuda ajavahemikus 08.06.2009-26.06.2009 tööpäevadel tööajal Viimsi Vallavalitsuses ning elektroonilisel Viimsi valla koduleheküljel www.viimsivald.ee ja OÜ Keskkonnakorraldus koduleheküljel www.keskkonnakorraldus.ee. KSH programmi kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 08.06.2009-26.06.2009 kirjalikult Viimsi Vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald ning elektrooniliselt e-posti aadressile eleri@viimsivv.ee. KSH programmi avalik arutelu toimub 29.06.2009 Viimsi Vallavalitsuses algusega kell 14.00.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Viimsi Vallavalitsus , Viimsi, Viimsi vald
+372 606 6805 info@viimsivv.ee
Planeeringu koostaja
Briefcase
+372 648 4013 rein@murula.eu
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
Map-pin

Asukoht

Viimsi vald, HARJUMAA, Eesti
 Viimsi vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Planeeringute koostamine
Blueprint

Omadused

Maa-ala 73 km²