Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


09. juuli 2007
Karimäe 2 detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 17. juulil 2007.a. kell 17.00 Oru külakeskuses. Keskkonnamõju hindamise (KMH) eesmärk on välja selgitada Kose valla Tammiku külas Karimäe 2 maaüksusele (katastritunnusega 33701:001:0406) kavandatavate elamute rajamise kasutamisega kaasnev keskkonnamõju. Detailplaneerinu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jaotamine, kruntidele ehitusõiguse ja liikluskorralduse määramine. Keskkonnamõju hindamise käigus käsitletakse järgmisi alternatiive: 1.-alternatiiv: kinnistu jaotatakse 10-ks krundiks, kuhu on kavas rajada 5 ühepereelamut, 4 kahepere elamut ning mänguväljak. Olemasolev krunti läbiv tee säilitatakse ning rajatakse uus teelõik. 2.-alternatiiv: kinnistu jaotatakse 18-ks krundiks, millest 17 on ühepereelamud ja endisele lauda vundamendile rajatakse ridaelamu. Säilitatakse olemasolev tee ning rajatakse juurde uued teelõigud. 3.-alternatiiv: kinnistu jaotatakse 9-ks krundiks, millel paiknevad ühepereelamud. Olemasolev tee säilitatakse ning rajatakse juurde uued teelõigud. 4.-alternatiiv: kinnistu jagatakse 14-ks krundiks, millel paiknevad ühepereelamud. Kinnistule rajatakse uus ringtee. 5.-alternatiiv: kinnistu jagatakse 12-ks krundiks, millest 9 on ühepereelamud ja 3 kahepereelamud. Kinnistule rajatakse uus ringtee. Detailplaneeringu lähteülesandega on võimalik tutvuda samal ajal Kose Maakorralduse OÜ-s, aadressil Pikk 22, 75101, Kose alevik, kontakteerudes eelnevalt Arno Saar’ega telefonil 603 6337 või e-posti aadressil kosekaru@hot.ee. Arendaja on Irina Pajo (tel 5646 1220, e-post: ipajo@hot.ee).

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu koostaja
Briefcase
+372 678 0195
Planeeringu algataja
Briefcase
Kose Vallavalitsus , Kose, Kose vald
+372 633 9300 vald@kose.ee
Planeeringu koostaja
Briefcase
Kose Maakorralduse OÜ, Kose, Kose vald
+372 603 6337
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
Map-pin

Asukoht

Karimäe 2
Tammiku, Kose vald, HARJUMAA, Eesti
Karimäe 2,Tammiku, Kose vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Kinnistu pind 6,1 ha