Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


04. veebruar 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Märjamaa vallas asuva Keesla alajaama fiider 2 rekonstrueerimiseks (J85085). Lisainfo: Tööprojekt nr. J85085 Elpec AS, eh. luba nr.5610 (220570194). 10 kV maakaabli paigaldamine (trass 1013 m), kahemastilise MAJ ehitamine 100 kVA, trafo vahetamine Keesla alajaamas, LK mastile 1 tk, pingestabilisaatori demonteerimine, 0.4 kV ÕL demonteerimine 1085 m koos mastidega. Meeri mastalajaama trafo (10/0.4 kV 100 kVA koos piirikutega) ja Keesla KTP tüüpi alajaama trafo (10/0.4 kV 50 kVA ilma piirikuteta) tellib OÜ Jaotusvõrk. Kaoarvesti annab Mõõtesektor, voolutrafod hangib ehitaja. Keskpingekaabli tellib OÜ Jaotusvõrk (orienteeruv tarneaeg aprilli jooksul). Demonteeritav pingestabilisaator tagastada. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Jaotusvõrgule esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Käidukorraldaja Vello Tanseri gsm 5118249. 1 arvestiga MK postile/seinale 1 tk; Tõmmits 04-liinile 1 tk; Maakaabel 50mm2 KP (kaabel JV poolt) 1013 M; Jätkumuhv KP 2 tk; Trafo paigaldus mastalajaamas 1 tk; Otsamuhv KP 2 tk; Trafo paigaldus alajaamas (sh. Kiosk) 1 tk; Mastalajaama ehitamine II postil 1 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 25 tk; Demontaaztööd- jõutrafod 2 tk; KP kaabli kündmine 600 M; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 413 M; Kaablikaitsetoru KP 474 M; Kordusmaandus KP osas 1 tk; Arvestussüsteem 1 kmp; Alajaama mõõte-jaotuskilbi paigaldus 1 tk; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 1085 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 10. juuni 2009. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 11. veebruar 2009 kell 11.00 aadressil Rapla, Paju 3. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Map-pin

Asukoht

Märjamaa vald, RAPLAMAA, Eesti
,Märjamaa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 11. veebr 2009
Teostamise tähtaeg 10. juuni 2009