Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


17. märts 2008
TARTU LINNAVALITSUS võõrandab raha eest avaliku kirjaliku enampakkumise teel Tartu linna omandis olevad tootmishoonete maa sihtotstarbega hoonestamata kinnistud: 1.1 aadress Klaasi tn 6, reg nr 5115703, katastritunnus 79502:001:0070, pindala 14 623 m², - alghind 6 902 056 (kuus miljonit üheksasada kaks tuhat viiskümmend kuus) krooni; 1.2 aadress Klaasi tn 7, reg nr 5117003, katastritunnus 79502:001:0057, pindala 16 931 m², - alghind 7 991 432 (seitse miljonit üheksasada üheksakümmend üks tuhat nelisada kolmkümmend kaks) krooni; 1.3 aadress Klaasi tn 8, reg nr 5115603, katastritunnus 79502:001:0068, pindala 5323 m², - alghind 2 512 456 (kaks miljonit viissada kaksteist tuhat nelisada viiskümmend kuus) krooni; 1.4 aadress Klaasi tn 9, reg nr 5117103, katastritunnus 79502:001:0058, pindala 8726 m², - alghind 4 118 672 (neli miljonit ükssada kaheksateist tuhat kuussada seitsekümmend kaks) krooni; 1.5 aadress Klaasi tn 10, reg nr 5115503, katastritunnus 79502:001:0067, pindala 4489 m², - alghind 2 118 808 (kaks miljonit ükssada kaheksateist tuhat kaheksasada kaheksa) krooni; 1.6 aadress Klaasi tn 11, reg nr 5117203, katastritunnus 79502:001:0059, pindala 6528 m², - alghind 3 081 216 (kolm miljonit kaheksakümmend üks tuhat kakssada kuusteist) krooni; 1.7 aadress Klaasi tn 12, reg nr 5115403, katastritunnus 79502:001:0066, pindala 3497 m², - alghind 1 650 584 (üks miljon kuussada viiskümmend tuhat viissada kaheksakümmend neli) krooni; 1.8 aadress Klaasi tn 13, reg nr 5117303, katastritunnus 79502:001:0060, pindala 5126 m², - alghind 2 419 472 (kaks miljonit nelisada üheksateist tuhat nelisada seitsekümmend kaks) krooni; 1.9 aadress Klaasi tn 14, reg nr 5115303, katastritunnus 79502:001:0065, pindala 6505 m², - alghind 3 070 360 (kolm miljonit seitsekümmend tuhat kolmsada kuuskümmend) krooni; 1.10 aadress Klaasi tn 15, reg nr 5117403, katastritunnus 79502:001:0061, pindala 3801 m², - alghind 1 794 072 (üks miljon seitsesada üheksakümmend neli tuhat seitsekümmend kaks) krooni; 1.11 aadress Klaasi tn 16, reg nr 5115203, katastritunnus 79502:001:0064, pindala 5505 m², - alghind 2 598 360 (kaks miljonit viissada üheksakümmend kaheksa tuhat kolmsada kuuskümmend) krooni; 1.12 aadress Klaasi tn 17, reg nr 5117503, katastritunnus 79502:001:0062, pindala 3640 m², - alghind 1 718 080 (üks miljon seitsesada kaheksateist tuhat kaheksakümmend) krooni; 1.13 aadress Klaasi tn 18, reg nr 5115103, katastritunnus 79502:001:0063, pindala 5745 m², - alghind 2 711 640 (kaks miljonit seitsesada üksteist tuhat kuussada nelikümmend) krooni. - pakkuja peab esitama dokumendid ja kinnistud võõrandatakse tingimustel, mis on sätestatud Tartu Linnavalitsuse 26.02.2008 korralduses nr 242 - enampakkumise tagatisraha suurus 100 000 (sada tuhat) krooni; - enampakkumise osavõtutasu suurus 10 000 (kümme tuhat) krooni; - kinnistud tuleb hoonestada vastavalt Tartu Linnavalitsuse 6.11.2007 korraldusega nr 1337 kehtestatud Ravila Tööstuspargi II arenguetapi detailplaneeringule. Kinnistute müügihind kuulub enampakkumise võitja poolt tasumisele ühe kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist ja enne müügilepingu sõlmimist. Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Tartu linnakantselei arvelduskontole 221014740915 Hansapangas 26. märtsil 2008 kell 14:00. Pakkumised esitada enampakkumise korraldajale kinnises ümbrikus, millele peab olema märgitud märgusõnaks kinnistu aadress. Pakkumised esitada hiljemalt 26. märtsil 2008 kell 14:00 Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna sekretärile, Raekoja plats 3, III korrus, tuba 305. Pakkumiste avamine toimub 26. märtsil 2008 kell 14:15 Raekoja plats 3, III korrus, tuba 303. Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida müügilepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud Tartu linnavara eeskirja järgi. Enampakkumise tingimustega tutvumine ja täiendav info: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond, Tartu, Raekoja plats 3, tuba 307, E kell 9-12, 13-18; T-R kell 9-12; telefon 736 1189, 736 1258.

Objektiga seotud ettevõtted

Müügi korraldaja
Briefcase
+372 736 1242 Lpmko@raad.tartu.ee
Map-pin

Asukoht

Klaasi 6-18
TARTU, TARTUMAA, Eesti
Klaasi 6-18,TARTU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 26. märts 2008