Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


19. mai 2008
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Kallaste käidupiirkonnas asuva Jõejärve 15/1/0,4 kV alajaama piirkonna pingeprobleemi lahendamiseks (J63112). Lisainfo: Ehitusluba 564-220553580, 19.03.2008 ja 3-220553429, 24.03.2008. Hankida kasutusluba. Trafod annab OÜ JV ja kilp ehitajalt. Olemasolev Jõejärve AJ trafo läheb reservi._Ehitada alljärgnevas tööde mahus järgides tööprojekti AS Elpec, töö nr. J63112-1. Arvestada Keskkonnaministeeriumi nõuetega esitatud proj. seletuskirjas. - Demonteerida olemasolev Jõejärve alajaam ning ehitada asemele uus Jõejärve 15/1/0,4kV mastalajaam 100kVA trafoga. (trafo annab Jaotusvõrk) - Ehitada Jõejärve alajaamast 1kV õhuliini EX4x95-ga ca. 2410m ja AXPK4G95-ga ca. 30m ning AXPK4G70-ga ca. 1000m (sissekündmis meetodiga). - Ehitada uus Kaiujärve 1/0,4kV mastalajaam 30kVA trafoga. (trafo annab Jaotusvõrk) - Ehitada uus Särgjärve 1/0,4kV mastalajaam 30kVA trafoga. (trafo annab Jaotusvõrk) - Võtta olemasolevad 0,4kV õhuliinid uute alajaamade toitele vastavalt projektile. - Ehitada 0,4kV õhuliini EX4x16-ga ca. 40m. - Ehitada 0,4kV õhuliini EX4x25-ga ca. 380m. - Ehitada 0,4kV õhuliini EX4x50-ga ca. 515m. - Asendada 0,4kV õhuliini mastid uutega vastavalt projektile. - Ehitada 0,4kV maakaabelliini kaabliga AXPK4G50-ga ca. 30m. - Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp 1x20A peakaitsmega ja 1-tariifse arvestussüsteemiga. - Tõsta Suune Tihase olemasolev liitumiskilp uue alajaama mastile. - Demonteerida 0,4kV õhuliini paljasjuhtmeid ca. 3,88km. - Rajada liinitrassi ca. 0,037ha (võsa ja puude kõrvaldamine). - Ehitada nõuetekohased maandusseaded. - Taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Lisa 1. Tööprojekt AS Elpec, töö nr. J63112-1. NB! Piirkond asub Kääpa maastikukaitsealal, mis kuulub Euroopa kaitsealade võrgustikku Natura 2000. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu Võrguehituse sektori või piirkonna käidukorraldaja Urmas Õunapuu poole, tel. 716 8761, 5348 5383. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Jaotusvõrgule esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Õhuliini kaabel 95 mm2 04 liinile 2410 M; Õhuliini kaabel 50 mm2 04 liinile 515 M; Õhuliini kaabel 25 mm2 04 liinile 380 M; Õhuliini kaabel 16mm2 04 liinile 40 M; Tugi KP liinile 1 tk; Õhuliini mastid kl III Kp-liinile 1 tk; Õhuliini mastid kl IV 04-liinile 2 tk; Õhuliini mastid kl III 04-liinile 45 tk; Maakaabel 0,4kV 95mm2 30 M; Maakaabel 0,4kV 70mm2 1000 M; 1 arvestiga MK postile/seinale 1 tk;Tugi 0,4 liinile 8 tk; Mastalajaama ehitamine I postil 3 tk; Demontaaztööd- jõutrafod 1 tk; Demontaaztööd- alajaam (mast, komplekt, KTP) 1 kmp; Kordusmaandus 0,4 osas 7 tk; 04 kaabli kündmine 980 M; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 13 M; Liinitrassi rajamine 0,4 0,037 HA; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 3880 M; Alajaama mõõte-jaotuskilbi paigaldus 4 tk; Traavers koos isolaatoritega 1 tk; Masti korrastamine (õigumine ja posti müts) 27 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 71 tk; Maakaabel 0,4 50mm2 30 M; Alajaama 0,4 kaitselüliti paigaldamine 4 kmp; Trafo paigaldus mastalajaamas 3 tk. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31. august 2008. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post taimi.ostrat@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 20. mai 2008 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5. Hankejuht on Taimi Ostrat, telefon 71 68 257, e-post taimi.ostrat@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

KALLASTE, TARTUMAA, Eesti
,KALLASTE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 20. mai 2008
Teostamise tähtaeg 31. aug 2008