Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


29. juuni 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tartumaal asuva Sepo alajaama pingeprobleemi lahendamiseks (J83034.) Lisainfo: Ehitusluba 741-220577149, 27.05.2009. 3 AJ, 4 trafot ja KP maakaabli tarne OÜ JV poolt (34-35. nädal)._Ehitada alljärgnevas tööde mahus järgides tööprojekti Eesti Energia Võrguehitus AS, töö nr. J83034-1. - Ehitada uut 15kV õhuliini SAX-35ga ca. 365m. - Ehitada uut 15kV õhuliini AS-25ga ca. 10m. - Rajada 15kV liinile liinitrassi ca. 0, 0025ha. - Paigaldada 15kV õhuliinile 3 lahkkaitsme komplekti. - Ehitada 0, 4kV õhuliini EX4x25-ga ca. 290m. - Ehitada 0, 4kV õhuliini EX4x50-ga ca. 160m. - Rajada 0, 4kV liinile liinitrassi ca. 0, 0015ha. - Demonteerida 0, 4kV õhuliini paljasjuhtmeid ca. 295m. - Ehitada uut 15kV kaabelliini 25mm2 kaabliga ca. 3480m. - Paigaldada 15kV kaabelliinile kaablikaitsetoru ca. 95m. - Ehitada uued Ariko, Taaveti, Lillelehe 15/0, 4kV komplektalajaamad 100kVA trafodega. (trafod annab Jaotusvõrk) - Ehitada uus Mustakivi 15/0, 4kV mastalajaam 100kVA trafoga. (trafo annab Jaotusvõrk) - Ehitada 0, 4kV kaabelliini AXPK4G25-ga ca. 40m. - Ehitada 0, 4kV kaabelliini AXPK4G50-ga ca. 495m. - Ehitada 0, 4kV kaabelliini AXPK4G70-ga ca. 170m. - Paigaldada 0, 4kV kaabelliinile kaablikaitsetoru ca. 30m. - Paigaldada kolm 1-kohalist LK mastile koos peakaitsmete ja arvestussüsteemidega vastavalt projektile. - Paigaldada kaks 1-kohalist LK soklil koos peakaitsmete ja arvestussüsteemidega vastavalt projektile. - Paigaldada üks kaugloetav arvestussüsteem vastavalt projektile. - Demonteerida üleliigset 0, 4kV õhuliini ca. 2630m. - Demonteerida üks kilp. - Ehitada nõuetekohased maandusseaded. NB! Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Lisa 1. Tööprojekt Eesti Energia Võrguehitus AS, töö nr. J83034-1. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Arendus-ehitusosakonna Lõuna piirkonna projektijuhi V-T. Hirmo või piirkonna käidukorraldaja Eduard Kupri poole, tel. 511 4682. Õhuliini kaabel 50 mm2 04 liinile 161 M; Õhuliini kaabel 25 mm2 04 liinile 292 M; 1 arvestiga MK postile/seinale 3 tk; Trafo paigaldus alajaamas (sh. Kiosk) 3 tk; Mastalajaama ehitamine I postil 1 tk; Trafo paigaldus mastalajaamas 1 tk; Tugi KP liinile 4 tk; Demontaaztööd- kilp 1 tk; 1 arvestiga MK soklil 2 tk; Õhuliini mastid kl IV Kp-liinile 1 tk; Tõmmits 04-liinile 5 tk; Õhuliini kaabel 35mm2 KP (liin) 365 M; Maakaabel 0,4 50mm2 494 M, Jätkumuhv KP 6 tk; Otsamuhv KP 6 tk; Maakaabel 25mm2 KP (kaabel JV poolt) 3481 M; Maakaabel 0,4kV 25mm2 38 M; Maakaabel 0,4kV 70mm2 172 M; Õhuliini mastid kl III 04-liinile 7 tk; Tugi 0,4 liinile 5 tk; Õhuliini paljasjuhe 25mm2 KP (liin) 9 M; Õhuliini mastid kl III Kp-liinile 8 tk; Masti korrastamine (õigumine ja posti müts) 2 tk; KP liinile lahkkaitse 3 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 55 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 masti asendamisel 4 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 liinijuhtme asendamisel (liin 2-4 juhet) 294 M; Demontaaz olemasoleva KP masti asendamisel 2 tk; Demontaaz olemasoleva KP liinijuhtme asendamisel (4 juhet) 9 M; Kaugloetav arvestussüsteem 1 kmp; Kordusmaandus 0,4 osas 5 tk; Kordusmaandus KP osas 3 tk; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 60 M; Kaablikaitsetoru 0,4 30 M; 04 kaabli kündmine 95 M; KP kaabli kündmine 3273 M; Traavers koos isolaatoritega 12 tk; Alajaama 0,4 kaitselüliti paigaldamine 2 kmp; Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil 48 M; Arvestussüsteem 5 kmp; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 2627 M; Alajaama mõõte-jaotuskilbi paigaldus 1 tk; Liinitrassi rajamine KP 0,0024 HA; Liinitrassi rajamine 0,4 0,0016 HA; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 160 M; Kaablikaitsetoru KP 95 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 25. oktoober 2009. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post taimi.ostrat@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 21. juuli 2009 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5. Hankejuht on Taimi Ostrat, telefon 71 68 257, e-post taimi.ostrat@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

TARTUMAA, Eesti
 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 21. juuli 2009
Teostamise tähtaeg 25. okt 2009