Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


18. veebruar 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Elva käidupiirkonnas Nõo vallas Meeri külas asuva Kõllamõtsa kinnistu liitumisühenduse ehitamiseks (K83066, J83282). Lisainfo: Ehitada alljärgnevas mahus vastavalt tööprojektile Võrguehituse AS, töö nr. K83066-1. - Paigaldada 15 kV õhuliinile lahkkaitse 1tk. - Paigaldada traavers 1 tk. - Ehitada 15 kV maakaabelliini 25 mm2 ca 312 m. - Kaeviku rajamine 312 m. - K/p kaablile otsamuhvide ehitamine 2 tk. - Paigaldada 15/0, 4 kV komplektalajaam Laaska trafoga 50 kVA (alajaama ja trafo annab OÜ Jaotusvõrk). - Arvestada alajaama transpordiga Tallinnast Harju Elektrist, trafo saab kätte Tartu SLO laoplatsilt. - Ehitada 0, 4 kV maakaabelliini kaabliga AXPK4G50-ga ca 27 m. - 0, 4 kV osas kaeviku rajamine 27 m. - Paigaldada liitujale liitumiskilp(LK Kõllamõtsa) 3x25A peakaitsme ja 2-tariifse arvestussüsteemiga. - Madalpinge mõõtesüsteemi komplekt 2 tk. - Taotleda kohalikult omavalitsusest kasutusluba. Ülejäänud projekteeritud tööd on tellitud kaasnevast investeeringust J83282: - Ehitada 0,4 kV õhuliini ALUS 4x50mm2 ca 254 m. - Ehitada 0,4 kV õhuliini ALUS 4x25mm2 ca 82 m. - Paigaldada 0,4 kV maste 8 tk. - Paigaldada tõmmitsaid 3 tk. - Paigaldada masti tugi 3 tk. - Paigaldada 0,4 kV kuni 16 mm2 maakaablit 50 m. - Paigaldada 0,4 kV 50 mm2 maakaablit 19 m. - Paigaldada 0,4 kV 120 mm2 maakaablit 162 m. - Paigaldada kaablikaitsetoru 141 m. - 0,4 kV kaeviku rajamine 231 m. - Paigaldada olemasolevale tarbijale liitumiskilp:(LK Laaska)1x20A peakaitsme ja 1-tariifse arvestussüsteemiga(liitumiskilbi hangib ehitaja). - Liitumispunkt tuleb paigaldatavasse liitumiskilpi, objekti sisestuskaabli otstele. - Ehitada nõuetekohased maanduskontuurid. - Demonteerida 0,4 kV õhuliini ca 960 m. - Demonteerida õhuliinimaste 23 tk. Täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu Võrguehituse sektori või piirkonna käidukorraldaja Einar Pandi poole, tel. 716 8182, 5348 5397. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Jaotusvõrgule esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Õhuliini kaabel 25 mm2 04 liinile 82 M; Tugi 0,4 liinile 3 tk; Tõmmits 04-liinile 3 tk; Õhuliini mastid kl IV 04-liinile 1 tk; Maakaabel 0,4kV kuni 16mm2 50 M; Maakaabel 0,4kV 120mm2 162 M; Õhuliini kaabel 50 mm2 04 liinile 254 M; Otsamuhv KP 2 tk; Maakaabel 25mm2 KP 312 M; Õhuliini mastid kl III 04-liinile 7 tk; 1 arvestiga MK soklil 2 tk; Maakaabel 0,4 50mm2 46 M; Metallkestas ühe trafoga KAJ paigaldamine 1 tk; Kordusmaandus 0,4 osas 6 tk; Kordusmaandus KP osas 1 tk; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 258 M; Kaablikaitsetoru 0,4 141 M; MP mõõtesüsteem (voolutrafodega) 2 kmp; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 312 M; Traavers koos isolaatoritega 1 tk; KP liinile lahkkaitse 1 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 23 tk; Trafo paigaldus alajaamas (sh. Kiosk) 1 tk; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 960 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 30. juuni 2009. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post kadri.leopard@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 26. veebruar 2009 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5. Hankejuht on Kadri Leopard, telefon 71 68 256, e-post kadri.leopard@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Meeri, Nõo vald, TARTUMAA, Eesti
,Meeri, Nõo vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 26. veebr 2009
Teostamise tähtaeg 30. juuni 2009