Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


28. aprill 2008
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Kallaste käidupiirkonnas asuva Lümati alajaama piirkonna mastalajaama rekonstrueerimiseks (J63110). Lisainfo: Ehitusluba 1551-220551778, 17.03.2008. Hankida kasutusluba. _NB! Ehitamata jääb projektist: - Projekteeritud Kivimetsa komplektalajaama 0,4kV fiider F-2 maakaabliga, KK Rüütli, LK Rüütli ja LK Kangru. - Projekteeritud Metsaserva komplektalajaama 0,4kV fiider F-2 maakaabliga, KK Mureli, LK Mureli ja LK Kriusse. NB!!_KAEVETÖÖD LÜMATU KINNISTUL TEOSTADA KINDLASTI KÄSITSI JA MAAOMANIKU JUURESOLEKUL !!_ Ehitada järgmises mahus: - Ehitada Lümati 15kV HL mast nr. 22 ümber vastavalt projektile. - Ehitada Lümati 15kV HL mastist nr 22 uus 15kV Kivimetsa HL maakaabelliinina sissekündmismeetodil projekteeritud Kivimetsa komplektalajaamani ca. 2,330km. - Ehitada Kivimetsa 15/0,4kV komplektalajaam 50kVA trafoga. (trafo annab Jaotusvõrk) - Ehitada Lümati 15kV HL mastist nr 22 uus 15kV Metsaserva HL maakaabelliinina sissekündmismeetodil projekteeritud Metsaserva komplektalajaamani ca. 1,260km. - Ehitada Metsaserva 15/0,4kV komplektalajaam 50kVA trafoga. (trafo annab Jaotusvõrk) - Ehitada olemasolev Lümati 15/0,4kV komplektalajaam ümber vastavalt projektile. - Asendada Lümati alajaama 0,4kV fiidrite F-4 ja F-5 vinnaklülitid TmaxT2 100A kaitselülititega. - Rek. Lümati alajaama 0,4kV õhuliine õhukaabliga EX4x50-ga kokku ca. 490m. - Ehitada uut 0,4kV maakaabelliini kaabliga AXPK4G95-ga ca.0,430km. - Ehitada uut 0,4kV maakaabelliini kaabliga AXPK4G50-ga ca. 2,880km. - Ehitada uut 0,4kV maakaabelliini kaabliga AXPK4G25-ga ca. 0,450km. - Ehitada uut 0,4kV maakaabelliini kaabliga AXPK4G16-ga ca. 0,175km. - Paigaldada 0,4kV kaablile kaablikaitsetoru ca. 0,180km. - Paigaldada 1-kohalisi liitumiskilpe soklil 12 tükki koos peakaitsmete ja arvestussüsteemidega vastavalt projektile. - Paigaldada harukilpe 5 tükki vastavalt projektile. - Demonteerida 0,4kV õhuliini ca. 4,265km. - Demonteerida üks liitumiskilp. - Ehitada nõuetekohased maandusseaded. Metallkestas ühe trafoga KAJ paigaldamine 2 tk; kuni 4 fiidriga JK 5 tk; 1 arvestiga MK/JK soklil 12 tk; Õhuliini kaabel 50 mm2 04 liinile 490 M; Tugi KP liinile 1 tk; Õhuliini mastid kl III Kp-liinile 2 tk; Maakaabel 0,4kV 95mm2 430 M; Maakaabel 0,4kV kuni 16mm2 172 M; Otsamuhv KP 4 tk; Jätkumuhv KP 9 tk; Maakaabel 25mm2 KP 3590 M; Õhuliini kaabel 35mm2 KP (liin) 4 M; Maakaabel 0,4kV 25mm2 450 M; Trafo paigaldus alajaamas (sh. Kiosk) 2 tk; Demontaaztööd- kilp 1 tk; Demontaaztööd- õhuliini post haljasalal 108 tk; 04 kaabli kündmine 756 M; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 70 M; Kaablikaitsetoru 0,4 179 M; KP kaabli kündmine 3320 M; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 210 M; Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil 100 M; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 4265 M; Kaablikaitsetoru KP 275 M; KP liinile lahkkaitse 1 tk; Traavers koos isolaatoritega 2 tk; Maakaabel 0,4 50mm2 2877 M; Arvestussüsteem 12 kmp; Alajaama 0,4 kaitselüliti paigaldamine 10 kmp. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31. august 2008. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post taimi.ostrat@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 6. mai 2008 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5. Hankejuht on Taimi Ostrat, telefon 71 68 257, e-post taimi.ostrat@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

KALLASTE, TARTUMAA, Eesti
,KALLASTE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 6. mai 2008
Teostamise tähtaeg 31. aug 2008