Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


09. juuli 2007
Algatatud on Linnapargi maaüksuse detailplaneeringu koostamine, mille eesmärgiks on Rae tn 36 ja 38, Sadama tn 14, 16, 18, ja 18A kinnistute ja Sadama tänavaga, piiratud alale krundi moodustamine, selle ehitusõiguse määramine, keskkonnatingimuste seadmine, liikluskorralduse ja juurdepääsude ning tehnovõrkude ja –rajatiste lahendamine. Moodustatavale krundile on kavas rajada spordiväljakud linnaelanike tarbeks. Krundi kasutamise sihtotstarbeks peale detailplaneeringu kehtestamist saab - spordirajatiste maa. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses aadressil: Sadama tn 9, Paldiski 76806, tel 679 0600, kontaktisik- Heldur Suun, tel 679 0604, samuti linna interneti kodulehel aadressil: www.paldiski.ee

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu algataja
Briefcase
+372 679 0600 paldiski@online.ee
Map-pin

Asukoht

Rae 36, 38, Sadama 14, 16, 18, 18a
PALDISKI, HARJUMAA, Eesti
Rae 36, 38, Sadama 14, 16, 18, 18a,PALDISKI, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil