Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


04. juuli 2007
(*)AS Elektriteenused kuulutab välja avatud pakkumise Saku vallas Kanama külas Lageda maaüksuse elektrivarustusega seotud kaeve-ja taastamistöödeks. Lisainfo: Käesolevaga kutsume Teid esitama hinnapakkumist Saku vallas Kanama külas Lageda MÜ elektrivarustusega seotud kaeve-ja taastamistööde teostamiseks. Juhised pakkujale: 1. Pakkumise keel: eest keel 2. Pakkumise jõusoleku periood: 60 päeva arvates esitamise tähtpäevast 3. Pakkumise esitamise viis: 3.1.Dokumendid esitatakse trükitult ja kirjutatakse alla pakkuja poolt. 3.2.Pakkumine esitatakse suletud ümbrikus, millele on kirjutatud “Saku vallas Kanama külas Lageda MÜ elektrivarustusega seotud kaeve-ja taastamistööd” ja hoiatusega : Mitte avada enne 09.07.2007.a. kell 16.00 4. Pakkumise korraldaja jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumised igal ajal enne töövõtulepingu sõlmimist, või muuta läbirääkimiste tulemusena töövõtu mahtu. 5. Ostja eeldab, et töövõtja on põhjalikult tutvunud pakkumise kutse dokumentidega, objekti ja seal valitsevate tingimustega. Ostja on võtnud arvesse kõik kirjeldatud tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused. 6. Hinnapakkumine tuleb esitada vastavalt kutsel esitatud tabeli vt. Lisa 1 7. Pakkuja peab arvestama, et kõik kaevetööde teostamiseks vajalikud load ja kooskõlastused tuleb hankida pakkujal. 8. Pakkuja garanteerib tööde teostamise kvaliteedi vastavuses Saku vallavalitsuse poolt kehtestatud nõudmistega. Edukaks osutunud pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 10. august 2007. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutse dokumente väljastatakse 02.07.2007 - 09.07.2007 kell 11.00 – 15.00 aadressil Tallinn, Järve 37, ruum 307. E-post oleg.terentjev@energia.ee, faks 71 54 140. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 9. juuli 2007 kell 16.00 aadressil Tallinn, Järve 37, ruum 307. Täiendav informatsioon telefonil 50 73 614, faks 71 54 140, e-post oleg.terentjev@energia.ee, kontaktisik on Oleg Terentjev.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 716 8323 et@energia.ee
Map-pin

Asukoht

Lageda mü
Kanama, Saku vald, HARJUMAA, Eesti
Lageda mü,Kanama, Saku vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 9. juuli 2007
Teostamise tähtaeg 10. aug 2007