Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


09. juuli 2007
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Kopli 110/35/6 kV aljaama ja Tabasalu 110/10 kV alajaama topo-geodeetilisteks uuringuteks. Lisainfo: Kopli 110/35/6 kV ja Tabasalu 110/10 kV AJ topo-geodeetilised uuringud Pakkumine tuleb esitada alltoodud kokkuvõtliku tabeli kujul. Töö Hind ilma käibemaksuta Hind koos käibemaksuga Tähtaeg Märkused Kopli (või Tabasalu) AJ topo-geodeetilised uuringud Geodeetiliste mõõdistuste tunnihind Hinnapakkumises tuleb näidata lisaks ühe puuraugu hind, geodeetiliste tööde tunnihind ja geoloogiliste tööde tunnihind. Töövõtja valitakse soodsama hinna alusel mõlemale tööle eraldi. Tellija eeldab, et Pakkuja on oma pakkumise koostamisel arvestanud kõigi PKD-s esitatud tingimuste, spetsifikatsioonide ja nõuetega ning on olemasoleva olukorraga projekti objektil tutvunud ja on arvestanud oma pakkumise koostamisel Tellija poolt Pakkujatele pakkumismenetluse käigus väljastatud täiendava informatsiooni ning PKD sisu selgitustega. Pakkumises tuleb esitada eeluuringute tööde tegemise õigust tõestavad dokumendid. Tellimus esitatakse ainult vastavat õigust omavale ettevõtjale. Dokumente ei ole vaja esitada, kui need on esitatud OÜ Jaotusvõrgule varem eelneva 1,5 aasta jooksul. Pakkumises tuleb esitada nimekiri viimasel 3 aastal teostatud suurematest eeluuringute töödest juhul, kui seda ei ole esitatud OÜ Jaotusvõrgule varem eelneva 1,5 aasta jooksul. Pakkumises tuleb esitada pakkuja kinnitus, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust. Tellija korraldab objekti tutvustamise, kui eeldatavad Pakkujad on selleks soovi avaldanud. Tellijal on õigus PKD muuta/täiendada pakkumismenetluse esimesel poolel enne pakkumiste esitamise tähtaega eesmärgiga selgitada, täiendada või parandada projekti. Kõik selliselt välja antud täiendused kuuluvad PKD hulka ja edastatakse kõigile Pakkujatele faksi või e-maili teel. Tellijal on õigus muuta sõlmitava hankelepingu mahtu 10 % piires, arvestades pakkumise hinnatabeleis esitatud ühikhindeid. Koostatavas dokumentatsioonis tuleb kasutada alajaama nimetust “ Kopli 110/35/6 kV (Tabasalu 110/10 kV) alajaam.” Koostatav dokument tuleb varustada tellija nime ja kontaktandmetega: OÜ Jaotusvõrk. Kadaka tee 63, 12915 Tallinn. Reg. nr. 11050857, tel 71 54 231. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31. august 2007. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post tonu.polma@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 13. juuli 2007 kell 10.00 aadressil Tallinn, Kadaka tee 63. Täiendav info telefonil 71 54 264, e-post tonu.polma@energia.ee, kontaktisik on Tõnu Polma või telefonil 71 50 800, e-post toomas.rajamae@energia.ee, kontaktisik on Toomas Rajamäe.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Map-pin

Asukoht

HARJUMAA, Eesti
,Eesti
Blueprint

Omadused

Teostamise tähtaeg 31. aug 2007
Esitamise tähtaeg 13. juuli 2007