Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


13. august 2007
Vara vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel järgmised kinnistud: 1) Kalsoni elamu katastriüksus pindalaga 8293 m², katastritunnusega 86101:006:0289, sihtotstarbega elamumaa, asukohaga Vara külas. Enampakkumise alghind on 450 000 krooni, osavõtutasu on 1000 krooni ja tagatisraha suurus on 45 000 krooni. 2) Varamõisa reoveetiigi katastriüksus pindalaga 7153 m², katastritunnusega 86101:006:0246, sihtotstarbega jäätmehoidla maa ,asukohaga Vara külas. Enampakkumise alghind on 70 000 krooni, osavõtutasu on 1000 krooni ja tagatisraha suurus on 7000 krooni. 3) Kuusiku lauda katastriüksus pindalaga 4040 m², katastritunnusega 86101:006:0265, sihtotstarbega põllumajanduslike tootmishoonete maa, asukohaga Kuusiku külas. Enampakkumise alghind on 150 000 krooni, osavõtutasu on 1000 krooni ja tagatisraha suurus on 15 000 krooni. 4) Kuusiku vanalauda katastriüksus pindalaga 7509 m², katastritunnusega 86101:006:0266 sihtotstarbega põllumajanduslike tootmishoonete maa, asukohaga Kuusiku külas. Enampakkumise alghind on 350 000 krooni, osavõtutasu on 1000 krooni ja tagatisraha suurus on 35 000 krooni. Enampakkumine toimub 15. augustil k.a. kell 11.00 Vara vallamajas. Objektidega nr.1 ja 2 tutvumine 14.08.07 kell 15.00 ja objektidega nr 3 ja 4 tutvumine 15.08.07 kell 9.30 Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Osavõtutasu ja tagatisraha tasuda Vara vallavalitsuse arvelduskontole 10102034613005 SEB Eesti Ühispangas hiljemalt 14.08.2007.a.kell 14.00 Enampakkumisest osavõtu avaldus koos isikuttõendava dokumendi koopiaga, juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja esindusõigust tõendava dokumendiga esitada Vara vallavalitsusse hiljemalt 14.08.2007 kell 14.00. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses hiljemalt 29.augustiks 2007.a. Vara vallavalitsuse arvelduskontole. Kinnistu müügilepinguga seoses oleva notari tasu ja riigilõivu tasub ostja. Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Vara vallavolikogu 21.05.1998.a. määrusele „ Vara vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“. Info tel 5231591.

Objektiga seotud ettevõtted

Müügi korraldaja
Briefcase
Vara Vallavalitsus , Matjama, Peipsiääre vald
+372 731 5840 vara.vald@mail.ee
Map-pin

Asukoht

Peipsiääre vald, TARTUMAA, Eesti
 Peipsiääre vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Taotluste tähtaeg 14. aug 2007