Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


10. juuli 2007
(*)AS Elektriteenused kuulutab välja avatud pakkumise Tallinnas Vana-Kuuli 1-9 korterelamute elektrivarustusega seotud kaeve-ja taastamistöödeks. Lisainfo: Käesolevaga kutsume Teid esitama hinnapakkumist Tallinnas Vana-Kuli 1-9 korterelamute elektrivarustusega seotud kaeve-ja taastamistööde teostamiseks. Juhised pakkujale: 1. Pakkumise keel: eesti keel 2. Pakkumise jõusoleku periood: 60 päeva arvates esitamise tähtpäevast 3. Pakkumise esitamise viis: 3.1.Dokumendid esitatakse trükitult ja kirjutatakse alla pakkuja poolt. 3.2.Pakkumine esitatakse suletud ümbrikus, millele on kirjutatud “Tallinnas Vana-Kuli 1-9 korterelamute elektrivarustusega seotud kaeve-ja taastamistööd” ja hoiatusega : Mitte avada enne 16.07.2007.a. kell 16.00 4. Pakkumise korraldaja jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumised igal ajal enne töövõtulepingu sõlmimist, või muuta läbirääkimiste tulemusena töövõtu mahtu. 5. Ostja eeldab, et töövõtja on põhjalikult tutvunud pakkumise kutse dokumentidega, objekti ja seal valitsevate tingimustega. Ostja on võtnud arvesse kõik kirjeldatud tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused. 6. Hinnapakkumine tuleb esitada vastavalt kutsel esitatud tabeli vt. Lisa 1 7. Pakkuja peab arvestama, et kõik kaevetööde teostamiseks vajalikud load ja kooskõlastused tuleb hankida pakkujal. 8. Pakkuja garanteerib tööde teostamise kvaliteedi vastavuses Tallinna linnavalitsuse poolt kehtestatud nõudmistega. Edukaks osutunud pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 20. september 2007. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutse dokumente väljastatakse 06.07.2007 - 16.07.2007 kell 09.00 – 12.00 aadressil Tallinn, Järve 37, ruum 204. E-post andrus.puhm@energia.ee, faks 71 54 297. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 16. juuli 2007 kell 16.00 aadressil Tallinn, Järve 37, ruum 204. Täiendav informatsioon telefonil 53 306 929, faks 71 54 297, e-post andrus.puhm@energia.ee, kontaktisik on Andrus Puhm või telefonil 50 73 614, faks 71 54 297, e-post oleg.terentjev@energia.ee, kontaktisik on Oleg Terentjev.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 716 8323 et@energia.ee
Map-pin

Asukoht

Vana-Kuuli 1-9
TALLINN, Eesti
Vana-Kuuli 1-9,Eesti
Blueprint

Omadused

Teostamise tähtaeg 20. sept 2007
Esitamise tähtaeg 16. juuli 2007