Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


22. september 2008
Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja Vabariigi Valitsuse 1.08.1995 määrusega nr 286 kinnitatud "Riigivara võõrandamise korraga" ning tulenevalt alljärgnevate keskkonnaministri käskkirjadega langetatud riigivara müügi otsustest järgmiste riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi avalikul kirjalikul enampakkumisel: 1. 15.09.2008 käskkiri nr 1247 - Põlva maakonnas Kanepi vallas Kaagvere külas asuva Ojaääre kinnisasi (katastritunnus 28501:001:0137, pindala 70 700 m2, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 212 100 krooni, tagatisraha 21 200 krooni; 2. 15.09.2008 käskkiri nr 1241 - Tartu maakonnas Tartu linnas asuva A. Starkopfi tn 21 kinnisasi (katastritunnus 79517:007:0029, pindala 388 m2, sihtotstarve väikeelamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 232 800 krooni, tagatisraha 23 200 krooni; 3. 15.09.2008 käskkiri nr 1241 - Tartu maakonnas Tartu linnas asuva Jalaka tn 58H kinnisasi (katastritunnus 79511:005:0059, pindala 2988 m2, sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) müümine enampakkumisel, alghinnaga 2 390 400 krooni, tagatisraha 239 000 krooni; 4. 15.09.2008 käskkiri nr 1241 - Tartu maakonnas Tartu linnas asuva Metshaldja tn 2 kinnisasi (katastritunnus 79517:003:0032, pindala 1857 m2, sihtotstarve väikeelamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 1 114 200 krooni, tagatisraha 111 400 krooni; 5. 15.09.2008 käskkiri nr 1241 - Tartu maakonnas Tartu linnas asuva Nõva tn 9 kinnistu (katastritunnus 79508:061:0012, pindala 909 m2, sihtotstarve väikeelamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 909 000 krooni, tagatisraha 90 900 krooni; 6. 03.09.2008 käskkiri nr 1177 - Tartu maakonnas Tartu vallas Puhtaleiva külas asuva Roosi kinnistu (katastritunnus 79402:001:0349, pindala 14,98 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 749 000 krooni, tagatisraha 74 900 krooni; 7. 03.09.2008 käskkiri nr 1177 - Tartu maakonnas Tartu vallas Sojamaa külas asuva Pruuli kinnistu (katastritunnus 79401:002:0233, pindala 20,97 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 1 048 500 krooni, tagatisraha 104 800 krooni; 8. 15.09.2008 käskkiri nr 1241 - Tartu maakonnas Ülenurme vallas Reola külas asuva Karja kinnistu (katastritunnus 94901:009:0049, pindala 7,00 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 3 500 000 krooni, tagatisraha 350 000 krooni; 9. 15.05.2008 käskkiri nr 540 - Valga maakonnas Otepää vallas Koigu külas asuva Mastipõllu kinnistu (katastritunnus 63602:003:1160, pindala 9,22 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 138 300 krooni, tagatisraha 13 800 krooni; 10. 15.05.2008 käskkiri nr 540 - Valga maakonnas Otepää vallas Koigu külas asuva Ees‑Rundsa kinnistu (katastritunnus 63602:003:1070, pindala 8,81 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 132 150 krooni, tagatisraha 13 200 krooni; 11. 15.05.2008 käskkiri nr 540 - Valga maakonnas Otepää vallas Koigu külas asuva Rundsa kinnistu (katastritunnus 63602:003:1060, pindala 15,93 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 238 950 krooni, tagatisraha 23 800 krooni; 12. 15.09.2008 käskkiri nr 1243 - Võru maakonnas Võru linnas asuva Võlsi tee 13 kinnisasi (katastritunnus 91901:012:0017, pindala 1551 m2, sihtotstarve väikeelamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 465 300 krooni, tagatisraha 46 500 krooni; 13. 03.09.2008 käskkiri nr 1174 - Võru maakonnas Urvaste vallas Kassi külas asuva Kassitu kinnistu ( katastritunnus 84301:001:0075, pindala 14,48 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 217 200 krooni, tagatisraha 21 700 krooni; 14. 03.09.2008 käskkiri nr 1174 - Võru maakonnas Urvaste vallas Pihleni külas asuva Johani kinnistu ( katastritunnus 84301:003:0123, pindala 9,01 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 135 200 krooni , tagatisraha 13 500 krooni; 15. 03.09.2008 käskkiri nr 1174 - Võru maakonnas Varstu vallas Kangsti külas asuva Kangsta kinnistu ( katastritunnus 86501:001:0004, pindala 8,76 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 131 400 krooni , tagatisraha 13 100 krooni; 16. 03.09.2008 käskkiri nr 1174 - Võru maakonnas Varstu vallas Raudsepa külas asuva Raudse kinnistu ( katastritunnus 86501:002:0012, pindala 2,8 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 42 000 krooni , tagatisraha 4200 krooni; Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus Maa-ametisse allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga 23. oktoobriks 2008 hiljemalt kl 11-ks aadressil Maa-amet, Akadeemia 4, 51003 Tartu. Ümbrikule märkida: • pakkuja kontaktandmed; •objekti nimi, mille kohta pakkumine esitatakse ning märgusõna "Kinnisvara võõrandamine"; • hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise avamist!" Kirjalike pakkumiste avamine toimub 23. oktoobril 2008 kell 11.15 Tartus Akadeemia 4 esimese korruse saalis ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või volituse olemasolu korral pakkuja esindaja. Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Kirjalik pakkumine peab sisaldama: 1) Avaldust (avalduse vorm) • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel; • pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni; • numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat; • panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada; • pakkumise tegemise kuupäeva; • pakkumise esitaja allkirja; 2) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta; 3) füüsilise isiku puhul esindaja volitusi tõendav dokument. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23. oktoobriks 2008 kella 10.00-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034799018 viitenumber 3100057031 märgusõnaks .......................................(müügiobjekti nimi) "Kinnisvara võõrandamine". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalne müügileping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast. Hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Täiendavate küsimuste korral helistada telefonidel 675 0126 ja 675 0152.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 665 0600 maaamet@maaamet.ee
Map-pin

Asukoht

MITU MAAKONDA, Eesti
,Eesti