Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


23. juuli 2007
Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja Vabariigi Valitsuse 1.08.1995 määrusega nr 286 kinnitatud “Riigivara võõrandamise korraga” ning tulenevalt alljärgnevate Keskkonnaministri käskkirjadega langetatud riigivara müügi otsustest järgmiste riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi avalikul kirjalikul enampakkumisel: 1. 11.06.2007 käskkiri nr 704 – Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kadrina alevikus asuva Kauba tn 29 kinnistu (katastritunnus 27304:003:0012, pindala 1723 m², sihtotstarve tootmismaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 51 700 krooni, tagatisraha 5100 krooni; 2. 11.06.2007 käskkiri nr 704 – Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kadrina alevikus asuva Tööstuse tn 31 kinnistu (katastritunnus 27304:002:0042, pindala 15 524 m², sihtotstarve tootmismaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 465 700 krooni, tagatisraha 46 500 krooni; 3. 11.06.2007 käskkiri nr 704 – Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kadrina alevikus asuva Tööstuse tn 37 kinnistu (katastritunnus 27304:002:0043, pindala 13 846 m², sihtotstarve tootmismaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 415 400 krooni, tagatisraha 41 500 krooni; 4. 21.06.2007 käskkiri nr 768 – Lääne-Viru maakonnas Rakvere linnas asuva Lilleoru tn 4 kinnistu (katastritunnus 66301:019:0014, pindala 1084 m², sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 271 000 krooni, tagatisraha 27 100 krooni; 5. 21.06.2007 käskkiri nr 768 – Lääne-Viru maakonnas Sõmeru vallas Sõmeru alevikus asuva Aia tn 18a kinnistu (katastritunnus 77003:001:0156, pindala 1524 m², sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 228 600 krooni, tagatisraha 22 800 krooni; 6. 21.06.2007 käskkiri nr 768 – Lääne-Viru maakonnas Tamsalu linnas asuva Kandle tn 20 kinnistu (katastritunnus 78801:004:0023, pindala 5368 m², sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 107 400 krooni, tagatisraha 10 700 krooni; 7. 31.05.2006 käskkiri nr 666 – Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas Nõmme külas asuva Arumäe kinnistu (katastritunnus 92701:004:0099, pindala 2800 m², sihtotstarve elamumaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 28 000 krooni, tagatisraha 2800 krooni. Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus Maa-ametisse allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga 15. augustiks 2007 hiljemalt kl 11-ks aadressil Maa-amet, Taara pst 2, 51005 Tartu. Ümbrikule märkida: • pakkuja kontaktandmed; • objekti nimi, mille kohta pakkumine esitatakse ning märgusõna “Kinnisvara võõrandamine”; • hoiatusmärge “Mitte avada enne enampakkumise avamist!” Kirjalike pakkumiste avamine toimub 15. augustil 2007 kell 11.15 Tallinnas Taara pst 2, Maa-ameti III korruse nõupidamiste saalis ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või volituse olemasolu korral pakkuja esindaja. Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Kirjalik pakkumine peab sisaldama: 1) Avaldust (avalduse vorm kättesaadav Maa-ameti kodulehel) • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel; • pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni; • numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat; • panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada; • pakkumise tegemise kuupäeva; • pakkumise esitaja allkirja; 2) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta; 3) füüsilise või juriidilise isiku esindaja volitusi tõendav dokument (äriregistri väljavõte ja vajadusel volitus). Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15. augustiks 2007 kella 10.00-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034799018 viitenumber 3100057031 märgusõnaks (müügiobjekti nimi) “Kinnisvara võõrandamine”. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalne müügileping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast. Hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Enampakkumise läbiviimise korra ja enampakkumisel olevate kinnistute kohta saab täiendavat informatsiooni (sh on võimalik tutvuda ka asukohaga kaardil) Maa-ameti kodulehelt (www.maaamet.ee) või telefonidel 675 0129 ja 675 0126.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 665 0600 maaamet@maaamet.ee
Map-pin

Asukoht

LÄÄNE-VIRUMAA, Eesti
,Eesti