Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


21. september 2007
(*)AS Elektriteenused kuulutab välja avatud pakkumise Tallinnas J. Poska tn 8, 12 ja Vesivärava tn 44 elektrivarustusega seotud kaeve-ja taastamistöödeks. Lisainfo: Käesolevaga kutsume Teid esitama hinnapakkumist Tallinnas J. Poska tn 8, 12 ja Vesivärava tn 44 elektrivarustusega seotud kaeve-ja taastamistööde teostamiseks. Juhised pakkujale: 1. Pakkumise keel: eest keel 2. Pakkumise jõusoleku periood: 60 päeva arvates esitamise tähtpäevast 3. Pakkumise esitamise viis: 3.1.Dokumendid esitatakse trükitult ja kirjutatakse alla pakkuja poolt. 3.2.Pakkumine esitatakse suletud ümbrikus, millele on kirjutatud “Tallinnas J. Poska tn 8, 12 ja Vesivärava tn 44 elektrivarustusega seotud kaeve-ja taastamistööd” ja hoiatusega : Mitte avada enne 25.09.2007.a. kell 15.00 4. Pakkumise korraldaja jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumised igal ajal enne töövõtulepingu sõlmimist, või muuta läbirääkimiste tulemusena töövõtu mahtu. 5. Ostja eeldab, et töövõtja on põhjalikult tutvunud pakkumise kutse dokumentidega, objekti ja seal valitsevate tingimustega. Ostja on võtnud arvesse kõik kirjeldatud tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused. 6. Hinnapakkumine tuleb esitada vastavalt kutsel esitatud tabeli vt. Lisa 1 7. Pakkuja peab arvestama, et kõik kaevetööde teostamiseks vajalikud load ja kooskõlastused tuleb hankida pakkujal. 8. Pakkuja garanteerib tööde teostamise kvaliteedi vastavuses Tallinna linnavalitsuse poolt kehtestatud nõudmistega. Edukaks osutunud pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 15. oktoober 2007. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 19.09.2007 - 25.09.2007 kell 10.00 – 14.00 aadressil Tallinn, Järve 37, ruum 204. E-post andrus.puhm@energia.ee, faks 71 54 297. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 25. september 2007 kell 15.00 aadressil Tallinn, Järve 37, ruum 204. Täiendav info telefonil 53 30 6929, faks 71 54 297, e-post andrus.puhm@energia.ee, kontaktisik on Andrus Puhm või telefonil 50 73 614, faks 71 54 140, e-post oleg.terentjev@energia.ee, kontaktisik on Oleg Terentjev.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 716 8323 et@energia.ee
Map-pin

Asukoht

Poska 8, 12; Vesivärava 44
TALLINN, Eesti
Poska 8, 12; Vesivärava 44 Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 25. sept 2007
Teostamise tähtaeg 15. okt 2007