Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Osaliselt kehtestatud detailplaneering õppeasutuse hoonestusmahu laiendamiseks.

05. oktoober 2017
Osaliselt kehtestatud Muraste külas Sisekaitseakadeemia ja selle juurdepääsutee ning lähiala detailplaneering vastavalt KBT Ehitusprojekt OÜ  tööle nr 28441 kruntide pos nr 1, pos nr T20, pos nr 26, pos nr 27 ja pos nr 28 osas järgmiselt.
o   Krunt pos nr 1 suurusega 109255 m² päästeteenistuse ja korrakaitse asutuse maa 60% ja teadus-, haridus- ja lasteasutuse maa 40%. Krunt pos nr 1 on moodustatud olemasoleva koolikompleksi hoonete (olemasolevad administratiiv- ja majutushoone, õppekorpus, õppetreening baasspordihoone, hoovimaja, katlamaja) teenindamiseks. Detailplaneeringu kohaselt määratakse ehitusõigus kuni 20 hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga 12000 m². Kavandatavad hooned võivad olla kuni nelja maapealse korrusega kõrgusega maapinnast kuni 16 m.
o   Krunt pos nr T20 suurusega 7895 m² transpordimaa 100%. Krunt pos nr T20 moodustatakse olemasolevale Tilgu teele, mis läbib Piirivalvekooli (tunnus 19801:001:2380) maaüksust.
o   Krunt pos nr 26 suurusega 5450 m² kanalisatsiooni- ja reoveepuhastuse ehitise maa 100%. Krunt pos nr 26 on moodustatud olemasoleva reoveepuhasti hoone (ehitisregistri kood 120710963) teenindamiseks. Detailplaneeringu kohaselt määratakse ehitusõigus ühe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga 900 m². Suurim kõrgus maapinnast on kuni 7,5 meetrit.
o   Krunt pos nr 27 suurusega 36924 m² päästeteenistuse ja korrakaitse asutuse maa 90% ja teadus-, haridus- ja lasteasutuse maa 10%. Krunt pos nr 27 on moodustatud olemasoleva teenistuskoerte koolituskeskuse hoone (ehitisregistri kood 120308337) teenindamiseks. Detailplaneeringu kohaselt määratakse ehitusõigus kuni 3 hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga 3100 m². Kavandatavad hooned võivad olla kuni kahe maapealse korrusega kõrgusega maapinnast kuni 9 m.
o   Krunt pos nr 28 suurusega 70054 m² päästeteenistuse ja korrakaitse asutuse maa 100%. Krunt pos nr 28 moodustatakse Tilgu tee ja mere vahelisele alale jäävale metsaga kaetud alale. Detailplaneeringu kohaselt krundile hoonestusõigust ei kavandata.
Osaliselt kehtestatav detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille kohaselt paikneb planeeritav ala riigi- ja sisekaitsemaa (krunt pos nr 1, krunt pos nr 27, krunt pos nr 28) ning jäätmekäitluse maa (krunt pos nr 26) juhtfunktsiooniga alal.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija esindaja
Briefcase
+372 6126800 info@sisekaitse.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 611 7690 elle@environment.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
(+372) 5153419 mart@kbt.ee
Map-pin

Asukoht

Muraste, Harku vald, HARJUMAA, Eesti
 Muraste, Harku vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 59,6 ha