Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


21. oktoober 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Kose vallas asuva Maidu alajaama piirkonna pingeparanduseks (J81148). Lisainfo: Tehnilised põhiandmed: vastavalt projektile 10 kV maakaabelliin, HEKA 1 VM 250 tüüpi alajaam (tellitud 49-nädalaks), trafo 10/0,4 kV 50 kVA, olemasoleva 0,4 kV õhuliini rekk, tarbijatele liitumiskilbid 5 tk, taastada tarbijate võrguühendused, demonteerida mittevajalikud 0,4 kV õhuliinid, LPA-de koostamised. Erinevalt projektist on Lepa talu PK 3x25A, mitte 1x20A. Arusepa talu 1-ne LK, PK 1x16A,olemasoleva arvesti toomine uude kilpi Aru talu 1-ne LK, PK 3x20A,olemasoleva arvesti toomine uude kilpi Liivaku talu 1-ne LK, PK 3x20A,olemasoleva arvesti toomine uude kilpi Lepa talu 1-ne LK (liitumispunktide ühildamine), PK 3x25A, olemasoleva 3-faasilise arvesti toomine uude kilpi, demonteerida mittevajalik 1-faasiline arvesti ja tagastada JV lattu Siimusauna talu 1-ne LK, Pk 3x32A, olemasoleva 3-faasilise arvesti toomine uude kilpi Lisatingimused: Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Riigimaanteede teemaal töötamiseks tuleb võtta enne töödega alustamist luba Maanteeametist. Vana arvesti tagastada mõõteteenuste lattu. Käidukorraldaja: Jüri Sillaste/Kose/JV/Energia Telefon: 52 81 113 Tellimuse alusdokumendid.: ehitusprojekt Maidu alajaama piirkonna elektivõrgu rekonstrueerimine Harjumaal Kose vallas Kanavere külas, ehitusluba nr. 5750 21.01.2009. Otsamuhv KP 2 tk; Trafo paigaldus alajaamas (sh. Kiosk) 1 tk; Masti korrastamine (õigumine ja posti müts) 7 tk; Tugi 0,4 liinile 7 tk; Metallkestas ühe trafoga KAJ paigaldamine 1 tk; Tõmmits 04-liinile 2 tk; Õhuliini mastid kl III 04-liinile 1 tk; Õhuliini kaabel 35 mm2 04 liinile 116 M; Õhuliini kaabel 70 mm2 04 liinile 1397 M; Õhuliini mastid kl IV 04-liinile 2 tk; Õhuliini kaabel 16mm2 04 liinile 134 M; Maakaabel 120mm2 KP 691 M; Arvestussüsteem 5 kmp; Kordusmaandus KP osas 1 tk; Maakaabel 0,4kV 70mm2 4 M; 1 arvestiga MK postile/seinale 5 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 liinijuhtme asendamisel (liin 2-4 juhet) 1650 M; Demontaaz olemasoleva 0,4 masti asendamisel 3 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 5 tk; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 2 M; Jätkumuhv KP 1 tk; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 691 M; KP liinile lahkkaitse 1 tk; Kaablikaitsetoru KP 12 M; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 275 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 1. märts 2010. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 4. november 2009 kell 10.00 aadressil Tallinn, Kadaka tee 63. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

Kose vald, HARJUMAA, Eesti
 Kose vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 4. nov 2009
Teostamise tähtaeg 1. märts 2010