Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


04. veebruar 2009
Saarde Vallavalitsus teatab Maimetsa kinnistu detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande valmimisest, avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest. Detailplaneeringuga kavandatakse jagada Maimetsa kinnistu väikeelamumaa kruntideks ning anda ehitusõigus suvilate ehitamiseks. Vastavalt detailplaneeringu lähteülesandele on planeeringu eesmärkideks maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine. KSH aruande ja detailplaneeringu eskiislahenduse avalik esitlus ja arutelu toimub Saarde Vallavalituses 04. märtsil 2009 kell 13.00.

Objektiga seotud ettevõtted

Arendaja
Briefcase
+372 434 2330 info@apkinnisvara.ee
Planeeringu koostaja
Briefcase
+372 742 0218 artes@artes.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
Planeeringu algataja
Briefcase
Saarde Vallavalitsus , Kilingi-Nõmme, Saarde vald
+372 449 0135 info@saarde.ee
Map-pin

Asukoht

Maimetsa
Saarde vald, PÄRNUMAA, Eesti
Maimetsa,Saarde vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil