Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


10. detsember 2007
Kuusalu Vallavalitsus ja Civen AS teatavad Harjumaal, Kuusalu vallas Kuresoo, Pohla, Küüvitsa, Soo-Eerika, Mustika, Kukemarja, Kanarbiku, Vaarika, Metsamaasika, Jõhvika, Sammalkivi ja Männiku kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande valmimisest ning avaliku arutelu toimumisest. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine uute hoonestus- ja planeerimistingimuste määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, servituutide määramine. KSH aruande avalik väljapanek toimub ajal kuni 27.12.2007 Kuusalu Vallavalitsuses ja valla kodulehel www.kuusalu.ee. KSH aruande avalik arutelu toimub Kuusalu Vallavalistuses 03. jaanuaril 2008. a kl 14:00. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu koostaja
Briefcase
+372 669 6790 paavo@civen.ee
Arendaja
Briefcase
+372 517 7444
Map-pin

Asukoht

Salmistu, Kuusalu vald, HARJUMAA, Eesti
 Salmistu, Kuusalu vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala ca 28250 m²