Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


10. detsember 2007
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise hoonestusõiguse seadmiseks moodustatavale kinnistule asukohaga Pärnu linn Rüütli tn 21B: katastritunnus 62510:114:0004, pindala 228 m², sihtotstarve ühiskondlike hoonete maa. Kinnistu on hoonestatud. Kinnistul asub arhitektuurimälestiseks tunnistatud ait, mälestise registri nr 1607, ehitisregistrikood nr 10303471). Kinnistu asub muinsuskaitsealal (mälestise registri nr 27007). 1. Hoonestusõiguse tasu, tähtaeg ja ehituskohustus: 1.1 hoonestusõigus seatakse tasuta; 1.2 hoonestusõiguse tähtaeg on 50 (viiskümmend) aastat; 1.3 kinnistut võib kasutada aastaringselt toimiva rakenduskunstnikke ja käsitöölisi ühendava oskusteabe-ja loomekeskusena ja sellega seonduvate tegevuste läbiviimiseks ja võimaldamiseks (kunstnike töötoad- ja töökojad, näitusesaalid, ruumid kursuste ja koolituste läbiviimiseks, eelpoolnimetatud tegevuste teenindamiseks vajalikud abiruumid sh kohvik, jms.); 1.4 hoonestaja kohustub restaureerima kinnistul asuva hoone sh välja ehitama vajalikud kommunikatsioonid kuni liitumispunktideni omal kulul ja korrastama kinnistu tervikuna hiljemalt 30. aprilliks 2013. Hoone välisküljed, hoone vähemalt kaks esimest korrust peavad olema restaureeritud ja kommunikatsioonid väljaehitatud 30.aprilliks 2010, et omanikul oleks võimalik vähemalt hoone kahe esimese korruse ja kinnistu kasutamine 2010 aastal toimuvate rahvusvaheliste Hansapäevade ürituste korraldamiseks; 2. Osavõtutasu ja tagatisraha 2.1 osavõtutasu on 1000(üks tuhat) krooni ja tagatisraha on 5000(viis tuhat) krooni. Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud enne pakkumise esitamist Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole nr 10220041193018 SEB Eesti Ühispangas või 221010612416 Hansapangas. Tagatisraha summa ulatuses võib esitada pangagarantii Eesti Panga tegevuslitsentsi omava Eesti krediidiasutuse poolt väljaantud tagasivõtmatu pangagarantii kehtivusega 2 kuud pakkumise esitamise kuupäevast. 2.2 Osavõtutasu ei tagastata. Tagatisraha tagastatakse. Tagatisraha ei tagastata eelläbirääkimistega pakkumise võitjale või realiseeritakse tema poolt esitatud pangagarantii kui hoonestusõiguse seadmise lepingut ning asjaõiguslepingut (edaspidi leping) ei sõlmita võitja süül. 4. Pakkumise esitamine: 4.1 pakkumine esitatakse eesti keeles ja trükitult. Pakkumise leheküljed peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud pakkuja või tema volitatud esindaja poolt; 4.2 pakkumine esitatakse kinnises ümbrikus. Ümbrikule märgitakse märgusõna “AIT”. Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 27 detsember 2007 kella 13.00 Pärnu Linnavalitsuse infolauda, Suur-Sepa 16, 80018 Pärnu. Pakkumised avatakse 13.05 saalis 231. Täpsem info: www.parnu.ee/index.php?id=87&no_cache=1

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 444 8300
Map-pin

Asukoht

Rüütli 21b
PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
Rüütli 21b PÄRNU, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 27. dets 2007
Kinnistu pind 228 m²