Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering 9-boksilise ridaelamu ja 6 korteriga 3-korruselise kortermaja ehitamiseks.

08. juuli 2014
Haabersti Linnaosa Valitsus avalikustab ajavahemikus 25.07 – 26.08.2014 “ Hansu tn 1 ja 3 kinnistute detailplaneeringu ” lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 korraldusest nr 1844 -k „Hansu tn 1 ja 3 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas“
Hansu tn 1 ja 3 kinnistute detailplaneering avalikustatakse kolmandat korda, sest kavandatava tegevusega taotletakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu” muutmist. Detailplaneeringuga taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamist 20 meetrini. Muutunud ei ole hoonete kõrgused ja ridaelamu bokside arv pärast teistkordset avalikustamist, kus detailplaneeringuga nähti ette 0,58 ha suurusel planeeringualal asuvate Hansu tn 1 ja 3 kinnistute liitmine ja tekkivale krundile ehitusõiguse määramine ühe 9-boksilise ( enne 8) ridaelamu, ehitusalune pind on jäänud samaks, ja ühe 6 korteriga 3-korruselise (enne 4- korruseline) kortermaja ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud ajavahemikus tööpäeviti tutvuda Haabersti Linnaosa Valitsuses Ehitajate tee 109A kabinetis 205 esmaspäeval 8.15 –18.00, teisipäevast neljapäevani kl 8.15 – 17.00 ning reedel kl 8.15 – 16.00 ja Vabaduse väljak 7 I korruse infosaalis, lauas nr 2.
Detailplaneeringu põhijoonise ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 622 8848 info@bestok.ee
Planeeringu koostaja
Briefcase
+372 626 4100 kprojekt@kprojekt.ee
Map-pin

Asukoht

Hansu 1, 3
TALLINN, Eesti
Hansu 1, 3,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 0,6 ha
Hooneid/rajatisi 2