Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


21. jaanuar 2008
Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja Vabariigi Valitsuse 1.08.1995 määrusega nr 286 kinnitatud "Riigivara võõrandamise korraga" ning tulenevalt alljärgnevate keskkonnaministri käskkirjadega langetatud riigivara müügi otsustest järgmiste riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi avalikul kirjalikul enampakkumisel: 1. 22.11.2007 käskkiri nr 1308 - Ida-Viru maakonnas Narva linnas asuva Tallinna mnt 35 kinnistu (katastritunnus 51102:001:0088, pindala 3400 m2, sihtotstarve ärimaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 1 360 000 krooni, tagatisraha 136 000 krooni; 2. 21.09.2007 käskkiri nr 1053 - Harju maakonnas Rae vallas Jüri alevikus asuva Mõisa tee 6 kinnistu (katastritunnus 65301:003:0798, pindala 995 m2, sihtotstarve ärimaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 696 500 krooni, tagatisraha 69 600 krooni; 3. 27.09.2007 nr 1082 - Pärnu maakonnas Lavassaare vallas Lavassaare alevis asuva Pärnu mnt 24 kinnistu (katastritunnus 39501:001:0140, pindala 4549 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 68 235 krooni, tagatisraha 6 800 krooni; 4. 27.09.2007 nr 1082 - Pärnu maakonnas Lavassaare vallas Lavassaare alevis asuva Pärnu mnt 44 kinnistu (katastritunnus 39501:001:0147, pindala 2300 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 46 000 krooni, tagatisraha 4600 krooni; 5. 27.09.2007 nr 1082 - Pärnu maakonnas Lavassaare vallas Lavassaare alevis asuva Pärnu mnt 48 kinnistu (katastritunnus 39501:001:0149, pindala 2141 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 42 820 krooni, tagatisraha 4200 krooni; 6. 07.11.2007 käskkiri nr 1226 - Lääne maakonnas Haapsalu linnas asuva Tööstuse tn 11 kinnistu (katastritunnus 18301:019:0021, pindala 5313 m2, sihtotstarve tootmismaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 797 000 krooni, tagatisraha 79 700 krooni; 7. 07.12.2007 käskkiri nr 1363 - Harju maakonnas Tallinna linnas Vana‑Kalamaja tn 36 asuva kinnistu (katastritunnus 78408:801:0090, pindala 988 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 7 520 000 krooni, tagatisraha 752 000 krooni. Õiend. Keskkonnaministri 07.12.2007 käskkirjaga nr 1365 otsustati Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Reiu külas asuva Motellikompleks kinnistu (katastritunnus 84801:001:0510, pindala 2,68 ha, ärimaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 2 144 000 krooni, tagatisraha 214 400 krooni. Keskkonnaministri 04.01.2008 käskkirjaga nr 25 tunnistati haldusmenetluse seaduse § 64 alusel kehtetuks keskkonnaministri 07.12.2007 käskkiri nr 1365 "Riigivara tasu eest võõrandamine" tulenevalt asjaolust, et Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas asuv Motellikompleks kinnistu võib osaliselt osutuda vajalikuks avalikuks otstarbeks ja riigivõimu teostamiseks. Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus Maa-ametisse allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga 22. jaanuariks 2008 hiljemalt kl 11-ks aadressil Maa-amet, Mustamäe tee 51, 10602 Tallinn. Ümbrikule märkida: • pakkuja kontaktandmed; •objekti nimi, mille kohta pakkumine esitatakse ning märgusõna "Kinnisvara võõrandamine"; • hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise avamist!" Kirjalike pakkumiste avamine toimub 22. jaanuaril 2008 kell 11.15 Tallinnas Mustamäe tee 51, Maa-ameti II korruse nõupidamiste saalis (ruum nr 207) ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või volituse olemasolu korral pakkuja esindaja. Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Kirjalik pakkumine peab sisaldama : 1) Avaldust (avalduse vorm) • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel; • pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni; • numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat; • panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada; • pakkumise tegemise kuupäeva; • pakkumise esitaja allkirja; 2) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta; 3) füüsilise või juriidilise isiku esindaja volitusi tõendav dokument (äriregistri väljavõte ja vajadusel volitus). Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22. jaanuariks 2008 kella 10.00-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034799018 viitenumber 3100057031 märgusõnaks .......................................(müügiobjekti nimi) "Kinnisvara võõrandamine". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalne müügileping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast. Hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Täiendavate küsimuste korral helistada telefonidel 6750 126 ja 6750 152.

Objektiga seotud ettevõtted

Map-pin

Asukoht

MITU MAAKONDA, Eesti
 Eesti