Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


04. veebruar 2008
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tartumaal Tähtvere vallas Tiksoja külas asuva Kase alajaama piirkonna 10kV/0,4kV õhuliini, kaabelliini ja mastalajaama ehituseks (J43106). Lisainfo: Ehitusluba 935 / 220549985 / 04.01.2008.a. Ehitada täies tööde mahus vastavalt tööprojektile J43106 AS K&H (töö nr.:05EP23). 10kV õhuliin: Paigaldada 11m mastid - 4tk., 11m toed - 3tk. Ehitada 10/0.4kV mastalajaam 100kVA trafoga (trafo annab OÜ Jaotusvõrk). 0.4kV õhuliin ja kaabelliin: Paigaldada 10m mastid - 6tk., 10m toed - 3tk., tõmmitsad - 2kompl. Paigaldada liitumiskip mastile - 6tk. Paigaldada õhukaabel EX 4x50 - 305m., EX 4x25 - 47m. Paigaldada maakaabel AXPK 4G70 - 150m. Ehitada maanduskontuurid - 11kompl. Demontaaztööd: Demonteerida 10kV R/b mast - 1tk., 0.4kV R/b mastid - 11tk. Paljasjuhtme utiliseerida - 400jm. 0.4kV õhuliin EX 2x25 demonteerida (tagastada Puhja meistrile Illar Kärmasele).Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Jaotusvõrgule esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Töö üleandmiseks nõutud dokumendid: 1. Töö üleandmise akt 2. Teostusjoonis geoalusel 3. Teostusjoonis lihtalusel 4. Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli aruanne 5. Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus 6. Maandustakistuse mõõtmise protokoll 7. Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtmete katkematuse kontrolli protokoll 8. Kaitse rakendustagatise kontrollimise protokoll 9. Isolatsioonitakistuse mõõtmise protokoll Vana arvesti tagastada mõõteteenuste lattu. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 15. mai 2008. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post kadri.leopard@energia.ee, telefon 71 68 256. Pakkumise esitamise tähtaeg on 5. veebruar 2008 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5. Hankejuht on Kadri Leopard, telefon 71 68 256, e-post kadri.leopard@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Projekteerija
Briefcase
K&H AS, TARTU
+372 730 8100 kh@askh.ee
Map-pin

Asukoht

TARTU, TARTUMAA, Eesti
 TARTU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 5. veebr 2008
Teostamise tähtaeg 15. mai 2008