Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


12. veebruar 2009
Keskkonnaministeerium keskkonnamõju hindamise järelevalvajana teatab OÜ Sanva ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmisest (18.12.2008 dokument nr 13-3-1/26260-5). Sanva OÜ soovib endale kuuluvas Sangaste alevikus asuvas katlamajas kasutada küttematerjalina kasutuselt kõrvaldatud põlevkiviõliga immutatud raudteeliipreid. Põletatavaid raudteeliipreid ladustatakse ja hakitakse Sangaste vallas asuvas Keeni jäätmejaamas. Küttematerjal transporditakse katlamajja vastavalt vajadusele ning põletamise käigus tekkinud tuhk antakse üle vastavat luba omavale jäätmekäitlejale. Keskkonnamõju hindamise käigus kaaluti lisaks 0-alternatiivile (Sangaste katlamajas põlevkiviõliga immutatud kasutatud liipreid kütusena kasutama ei hakataks) kahte varianti: esimene variant nägi ette kasutada Sangaste katlamajas kütusena põlevkiviõliga immutatud raudteeliipreid, mis segatakse tavalise hakkpuidu või saepuruga; teise alternatiivi puhul kasutataks kütusena ainult põlevkiviõliga immutatud raudteeliipreid. Alternatiivide võrdlemise tulemusena selgus, et kolme alternatiivi vahel olulist erinevust koondmõjude osas ei esine, kuid parimaks variandiks osutus alternatiiv, mille puhul kasutatakse katlamajas küttematerjalina hakkpuidu või saepuruga segatud raudteeliipreid. Heakskiidetud keskkonnamõju hindamise aruandega ning aruande heakskiitmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti (esmaspäev-neljapäev 8.00-17.00 ja reedel 8.00-15.45, lõuna on 12.00-12.45) Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonnas aadressil Narva mnt 7a, ruum 402, Tallinn. Kontaktisik on spetsialist Maris Malva, tel 626 0742, faks 626 2801, e-post: maris.malva@envir.ee.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Arendaja
Briefcase
Sanva OÜ, Keeni, Otepää vald
+372 7696234,5160163 mareliiv@hot.ee
Map-pin

Asukoht

Kooli 2
Sangaste, Otepää vald, VALGAMAA, Eesti
Kooli 2,Sangaste, Otepää vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil