Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Detailplaneeringu avalik väljapanek kalatiikide ja väikesadama rajamiseks.

25. jaanuar 2012
Võeti vastu LUHA kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine kalatiikide, väikesadama, sauna rajamiseks, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, liikluskorralduse põhimõtete lahendamine, põhiliste tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja servituudialade määramine, hoonestus- ja haljastuspõhimõtete määramine ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine.
Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.02.-15.02.2012.a. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda  paberkandjal Kaarma vallamajas tööpäevadel , Nasva alevikus Saare Fischexport OÜ ruumides tööpäevadel  ja Kaarma valla kodulehel aadressil: http://www.kaarma.ee/page.asp?p=121.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 28.02.2012 kell 16.00 Kaarma vallamajas III korruse saalis .
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Arendaja
Briefcase
Planeeringu koostaja
Briefcase
+372 730 3735 urmas@ibun.ee
Map-pin

Asukoht

Luha
Nasva, Saaremaa vald, SAAREMAA, Eesti
Luha,Nasva, Saaremaa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 5,4 ha