Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


14. juuli 2008
Tallinna keskkonnaametis on valminud Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava projekt aastateks 2008-2013, mis määratleb mänguväljakute ehitamise ja hooldamise arenguperspektiivi, tegevuskava ning ressursivajaduse kolmel järgneval aastal. Mänguväljakutele eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse saavutamine, samuti peaksid need olema atraktiivsed ja esteetilised, et soodustada kasvavas põlvkonnas, mis moodustab 20% tallinlastest, positiivset ja loovat ellusuhtumist. Väljakud on mõeldud võimalikult mitmekesisele kasutajaskonnale, sealhulgas erinevatele earühmadele, et pakkuda perekondadele võimalusi koos tegutsemiseks värskes õhus, samuti peavad tulevikus kõik väljakud olema ligipääsetavad ning ühtviisi kasutatavad ka erivajadustega lastele ja täiskasvanutele, väljakud on võrgustikus omavahel ja rohealadega ning võimalusel seotud ühiskondliku transpordi peatustega. Valminud arengukava kirjeldab tingimusi, tegevusi ja vajaminevaid rahalisi ressursse optimaalse väljakutesüsteemi väljaarendamiseks. Täiendavas peatükis on toodud planeerimisülesande tingimused, väljakute võrgustiku kavandamise põhimõtteid linnaosade kaupa ning mängu- ja liikumisväljakute ligikaudne vajadusarvutus. Mängu- ja liikumisväljakud rajatakse järgides Euroopa Liidu vastavaid turvalisusnorme EN 1176 ja EN 1177. Avalike mänguväljakute arengukava strateegilised ja pikaajalised eesmärgid arvestavad ajaperioodi kuni aastani 2025. Arengukava on aga konkreetsete tegevustega koostatud aastani 2013. Tallinna avalike mänguväljakute arengukava projektiga 2008-2013 saab tutvuda Tallinna Keskkonnaameti koduleheküljel http://www.tallinn.ee/est/g4838s40618 ja Tallinna Keskkonnaametis, Harju 13, alates 7. juulist 2008. Ettepanekuid oodatakse e-posti aadressile monika.jasson@tallinnlv.ee 28. juulini 2008.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 640 4572 keskkonnaamet@tallinnlv.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
,Eesti