Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


02. juuni 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Kallaste käidupiirkonnas asuva Kirovi 0,4 kV kaablirikke kõrvaldamiseks (J93047). Lisainfo: Töid teostatakse vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja asukohajoonisele._Koostada tööprojekt maakaablite paigaldamiseks Paigaldada 5-fiidriga 0, 4 kV JK. (üks sisse, 3 majadele ja üks reserv). JK paigaldada jadavinnak lülitid, sisenevale fiidrile 100A ja väljuvatele fiidritele 63A Paigaldada 0, 4 jaotuskilbist kolmele majale 0, 4 kV maakaablid AXPK 4X70 ca. 150 m. (JK-Maja 1 ca. 55m, JK-Maja 2 ca. 30m, JK-Maja 3 ca. 65m) Majade sissesõidu teede all paigaldada 0, 4 kV maakaabel A-klassi kaitsetorusse ca. 30m._ Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda piirkonna käidukorraldaja Urmas Õunapuu poole, tel. (71)68180, 53485383._ Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Sõlmida kõik vajalikud maakasutuslepingud. Projekteerimine 1 kmp; rohkem, kui 4 fiidriga JK 1 tk; Maakaabel 0,4 50mm2 150 M 0,4 osas haljastuse taastamine 60 M2; Kaablikaitsetoru 0,4 30 M; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 150 M; Kassettlüliti 63-400A 4 tk. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 30. september 2009. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post taimi.ostrat@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 9. juuni 2009 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5. Hankejuht on Taimi Ostrat, telefon 71 68 257, e-post taimi.ostrat@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

KALLASTE, TARTUMAA, Eesti
 KALLASTE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 9. juuni 2009
Teostamise aeg 30. sept 2009