Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


10. märts 2008
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kuulutab välja avatud hanke Ongassaare metsakuivendusobjekti rekonstrueerimisele. Olemasoleva kolme maaparandussüsteemi, pindalaga 1551 ha, rekonstrueerimine, mille käigus toimub kändude juurimine; kraavide, küvettide ja settebasseinide kaevamine; kraavide puhastamine setetest; sette ja mullavallide laialiajamine; truupide, tuletõrjetiikide ja kraavikindlustise ehitamine. Rekonstrueerimistööde aluseks on AS Maa ja Vesi poolt koostatud "RMK Kirde regiooni Alutaguse metskonna metsaparandussüsteemi PÜ131 II osa rekonstrueerimisprojekt". Maaparandustöödena mõistetakse ehitustöid Maaparandusseaduse § 5 tähenduses, sellest maaparandussüsteemi rekonstrueerimisena mõistetakse ehitustöid Maaparandusseaduse § 5 lg 2 tähenduses. Maaparandussüsteemina mõistetakse Maaparandusseaduse §-s 3 kirjeldatud hoonete ja rajatiste kogumit. Süsteemide kogupindala 1551 ha. Tööde teostamise aeg on 01. mai 2008 kuni 30. oktoober 2009. Hankedokumente väljastatakse kuni 28. märts 2008 kella 16:00-ni. Hankedokumentide väljastamiseks posti teel palun saata vastavasisuline taotlus e-posti aadressile madi.nomm@rmk.ee või aadressil RMK Kirde regioon, Ussimäe, Sõmeru vald, 44204, Lääne-Virumaa. Taotlus peab sisaldama taotleja kontaktandmeid koos aadressiga kuhu hankedokumendid saata. Hankedokumendid väljastatakse kolme tööpäeva jooksul peale vastavasisulise taotluse saamist. Info ja dokumendid: RMK Kirde regioon, Madi Nõmm, tel: 676 7309, faks: 676 7368, e-post: madi.nomm@rmk.ee. Pakkumused esitada hiljemalt 31. märts 2008 kell 10:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija esindaja
Briefcase
RMK Kirde regioon , Ussimäe, Rakvere vald
676 7085 kirde.regioon@rmk.ee
Tellija
Briefcase
Riigimetsa Majandamise Keskus , Sagadi, Haljala vald
+372 676 7500 rmk@rmk.ee
Projekteerija
Briefcase
+372 652 8408 maajavesi@maajavesi.ee
Map-pin

Asukoht

Alutaguse vald, IDA-VIRUMAA, Eesti
,Alutaguse vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Maaparandus-, kaeve-, mulla-, pinnasetööd
  • Rekonstrueerimine
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 31. märts 2008
Maa-ala 1551 ha
Teostamise aeg 1. mai 2008 - 30. okt 2009