Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


06. veebruar 2009
Valminud on Sauga tuulepargi keskkonnamõju strateegilise hindamise programm ja seoses sellega teatab Sauga Vallavalitsus, et 8.–23. veebruarini toimub olulise ruumilise mõjuga objekti Sauga tuulepargi teemaplaneeringu KSH programmi avaliku väljapanek. KSH programmi ning teemaplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 23. veebruaril 2009 algusega kell 17.00 Sauga vallamajas. Sauga tuulepargi teemaplaneering täpsustab Sauga valla üldplaneeringu lahendust tuulepargi maa-ala piiride, suuruse ja infrastruktuuri lahenduse osas. Planeeritava maa-ala suurus koos puhvertsooniga on ligikaudu 2666 ha ning ala hõlmab valla territooriumi Rütavere, Urge, Pulli, Kilksama ja Vainu külasid. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning negatiivsetele mõjudele vajalike leevendavate meetmete väljapakkumine. Riigipiiriülest keskkonnamõju Sauga tuulepargi teemaplaneeringu koostamise ja elluviimisega ei kaasne. KSH programmi avaliku väljapaneku jooksul 8.–23. veebruarini 2009 on teemaplaneeringu eskiislahenduse materjalidega ja KSH programmiga võimalik tutvuda järgmistes kohtades: 1. Sauga Vallavalitsus, kontaktisik Harri Aas tel 442 0721, harri@sauga.ee 2. Hendrikson&Ko veebilehel: www.hendrikson.ee alajaotuses Avalikud dokumendid - Pärnumaa 3. Hendrikson&Ko kontoris: Raekoja plats 8, 51004 Tartu, kontaktisikud Kuido Kartau tel 740 9806 ja Marika Pärn tel 740 9802. KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 23. veebruarini 2009 OÜ-le Hendrikson&Ko; e-post: alar@hendrikson.ee) või Sauga Vallavalitsusele; tel 442 0721; e-post harri@sauga.ee.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Arendaja
Briefcase
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 740 9800 hendrikson@hendrikson.ee
Map-pin

Asukoht

Tori vald, PÄRNUMAA, Eesti
,Tori vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 2190 ha