Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


24. märts 2008
Kehtestatud on detailplaneering Nasva küla Looduse maaüksusel, mille eesmärgiks on kinnistu jagamine kaevu- ja 11ks üksikelamukrundiks, kolmeks teemaa-alaks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, servituudialade, tehnovõrkude ja trasside asukoha ning kruntidele ehitusõiguse määramine. Avalik väljapanek toimub 27.03.-10.04.2008.a Kaarma Vallavalitsuse ruumides, võimalik esitada kirjalikult vastuväiteid ja ettepanekuid planeerimislahenduse ja detailplaneeringu menetlemise kohta. Avalik arutelu toimub toimub 11.aprillil 2008 kell 15.00 Kaarma Vallavalitsuses. Kinnistu on avalikul väljapanekul Kaarma valla koduleheküljel www.kaarma.ee

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu algataja
Briefcase
+372 452 0450 vald@laanesaare.ee
Projekteerija
Briefcase
DAGOpen OÜ, KÄRDLA, Hiiumaa vald
+372 5229032 dagopen@dagopen.ee
Planeeringu koostaja
Briefcase
DAGOpen OÜ, KÄRDLA, Hiiumaa vald
+372 5229032 dagopen@dagopen.ee
Tellija
Briefcase
+372 508 4116 finantspartner@gmail.com
Map-pin

Asukoht

Looduse mü
Nasva, Saaremaa vald, SAAREMAA, Eesti
Looduse mü,Nasva, Saaremaa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 4,6 ha
Krunte/kinnistuid 15