Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


24. märts 2008
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise väikesemahulisteks ehitustöödeks (VMEE) Jõhvi maa käidupiirkonnas 2008-2011 aastal. Lisainfo: Demontaaztööd ja utiliseerimine trafod 10 tk; 0,4 KL paigaldus koos taastamisega haljastusega alal 50 - 120 mm2 (kuni 100m) 1000 jm; Maandus elektroodi 2,5m paigaldus 130 tk; Masti õigumine (sama tugi) 10 tk; Puuokste kärpimine 15 tk; Mastilüliti sulari vahetus 10 tk; Juhtme demontaaz utiliseerimiseks (2-4 juhet) 1000 M; Olemasolevasse madalpingekaabelliini sisselõike tegemine koos kaabli pikendamisega (kuni 5 m), jätkumuhvi tegemine, pinnase taastamine 30 tk; Kaablikaitsetorude paigaldamine (paigaldatava kaabli või selle kõrvale reservi tarvis) d=100 mm 500 jm; Kaablikaitsetorude paigaldamine (paigaldatava kaabli või selle kõrvale reservi tarvis) d=160 mm 500 jm; AMKA / EX maandusklemmide paigaldamine 10 tk; Maandusallaviigu paigaldus ÕL mastile Cu16,Cu25 30 kmp; 0,4 KL paigaldus koos taastamisega haljastusega alal 150 - 300 mm2 (kuni 100m) 1000 jm; Mastilüliti paigaldamine koos sularitega <= 160A 5 kmp; Maanduskontuuri paigaldus pinnasesse Cu25 200 kmp; Läbisurumine 100 M; Trafo paigaldus (125 -250kVA) mastil 5 tk; 0,4 jaotlasse liinilüliti või kaitselüliti paigaldamine 10 kmp; Kasutuselevõtu loa hankimine KOV-st (riigilõivu tasub JV) 200 tk; Kirjaliku nõusoleku hankimine KOV-st 5 tk; Teostusjooniste koostamine (üks objekt) digialusel koos elektriskeemi parandustega 10 tk; Eskiisprojekti koostamine ja kooskõlastamine - teostatakse eritellimuse olemasolul 5 kmp; Elektripaigaldise nõuetekohasuse kontroll vastavalt EOS >35A 200 obj; Elektripaigaldise kasutuselevõtu eelne tehniline kontroll vastavalt EOS <=35A 10 obj; UNI-kivist katete taastamine 100 M2; Latisüsteemi paigaldus või vahetus jaotusseadmes <=1000A, pikkus <=500mm 5 kmp; Latisüsteemi paigaldus või vahetus jaotusseadmes <=400A, pikkus <=500mm 1 kmp; Tunnihinnaga tööd tööajal 50 H; Mastalajaama ehitus ühe kandemasti ja toega (standardi järgi MAL-1) 10 tk; Trafo paigaldus (400 -800 kVA) 10 tk; Trafo paigaldus (kuni 100 kVA) 10 tk; 0,4 KL paigaldus koos taastamisega haljastusega alal 16 - 35 mm2 (kuni 100m) 1000 jm; Masti tipu korrastamine 5 tk; 0,4 KL paigaldus koos taastamisega asfaltkattega alal 50 - 120 mm2 (kuni 100m) 1000 jm; 160A kaitsmealuse (koos sularitega) paigaldamine või vahetamine (näit. XLP00) 5 kmp; Gab. 0 -3 sulavkaitsmete (3. tk.) asendamine/paigaldus olemasolevale alusele (ei sisalda sulavkaitsmete maksumust) 20 kmp; 63-400 A jadavinnaklüliti (koos sulavkaitsmetega) paigaldamine või vahetamine transiitkilbis (ei sisalda jadavinnaklülitite ja sularite maksumust) 25 kmp; Kaitselüliti paigaldamine/vahetamine kilbis üle 125 A (ei sisalda kaitselüliti maksumust) 10 tk; Demontaaztööd- kilp 30 tk; rohkem, kui 4 fiidriga JK 5 tk; kuni 4 fiidriga JK paigaldamine 10 tk; Mastalajaama mõõte-jaotuskilbi paigaldus (ei sisalda arvesti ja voolutrafode hinda) 10 tk; Harukilp 5 tk; 2 arvestiga MK/JK soklil 40 tk; Soklil liitumiskilbi paigaldamine, ühenduste ja kordusmaanduse tegemine, taastamistööd, kontroll, teostusjoonis lihtalusel, skeemiparandused. 40 tk; Liitumiskilbi paigaldamine mastile/seinale, ühenduste ja kordusmaanduse tegemine, elektripaigaldise nõuetekohasuse kontroll (<35A) ja teostusjoonise tegemine lihtalusel koos elektriskeemi parandustega 100 tk; 0,4 KL paigaldus koos taastamisega asfaltkattega alal 150 - 300 mm2 (kuni 100m) 1000 jm; 250A kaitsmealuse (koos sularitega) paigaldamine või vahetamine (näit. XLP1) 5 kmp; 400A kaitsmealuse (koos sularitega) paigaldamine või vahetamine (näit. XLP2) 5 kmp; Kaitselüliti paigaldamine/vahetamine kilbis <=125 A (ei sisalda kaitselüliti maksumust) 150 tk; Arvesti paigaldamine või teisaldamine kilpi (sisaldab arvesti paigaldamist, arvestussüsteemi töö õigsuse kontrolli ja plommimist, endises mõõtepunktis toite taastamist, arvestivahetuse tööülesande täitmist ja tarbijale teatise jätmist, LPA täitmist koos xy koordinaatidega) 100 tk; Kiirtööna tellitud 5tp jooksul olemasolevas liitumiskilbis peakaitsme <=63A ja arvestivahetusele lisanduv tasu (enamasti toimub ainult kaitsmevahetus). 100 kmp; AMKA / EX paigaldamine 95-120mm2 500 M; AMKA / EX paigaldamine 50-70 mm2 2000 M; AMKA / EX paigaldamine 16-35 mm2 1000 M; Tõmbitsa montaaz 20 tk; Mastitoe paigaldamine 20 tk; Masti püstitamine 80 tk; Masti demontaaz (sama tugi) 15 tk; Programmkella paigaldamine või teisaldamine kilpi ja programmeerimine 50 tk; Spetsiaalse VT-dega mõõteskeemi kaabli paigaldamine 20 M; Vana arvesti/programmkella demonteerimine (sisaldab tarbijale toite taastamist) ja tagastamine Jaotusvõrgu MKsektori lattu 100 tk; Madalpinge mõõtetrafodega mõõtesüsteemi paigaldamine 150/5 kuni 1500/5 (seadmed JV poolt) 10 kmp; 0,4 KL paigaldus koos taastamisega asfaltkattega alal 16 - 35 mm2 (kuni 100m) 500 jm; Lahutus-lühistusklemmide paigaldus läbipaistva kaanega plommitavasse karbikusse ja plommimine 10 tk; mõõtesüsteemi ahelate markeerimine ning vajadusel vahetamine Töövõtja materjalidega (viimine vastavusse tehniliste nõuetega) 5 kmp. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post tonu.venig@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 27. märts 2008 kell 15.00 aadressil Jõhvi, Sompa 36. Hankejuht on Tõnu Venig, telefon 71 56 017, e-post tonu.venig@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 6017
Map-pin

Asukoht

Jõhvi vald, IDA-VIRUMAA, Eesti
,Jõhvi vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 27. märts 2008