Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


09. juuni 2009
Värska Vallavalitsus on vastu võtnud detailplaneeringu katastriüksustel, tunnustega 93401:002:0172, 93401:002:0175, 93401:002:0176, 93401:002:0174, aadressiga Värska alevik, Värska vald, Põlvamaa. Detailplaneeringu ala suurus on ca 15 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada kinnistu 27 krundiks, 1 maatulundusmaa üksuseks ja 1 üldkasutatava maa üksuseks jagamine (22 elamukrunti, 1 äriotstarbeline krunt, 1 üldkasutatav maaüksus, 1 maatulundusmaa maaüksus, 3 transpordimaa krunti) ning ehitusõiguste määramine. Planeeritud on ehitada maksimaalselt 2 korruselised elamud ning kõrvalhooned ja 1 ärihoone. Ehitistele on seatud järgmised olulisemad arhitektuuri ja muud nõuded: lubatud katusekalle 30-45 kraadi, hoonete lubatud maksimaalne arv krundil 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus 8 m, hoonete minimaalne tulepüsivusklass TP3. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16. juuni kuni 2. juuli 2009.a. Värska raamatukogu ruumides aadressiga Lasteaia tn 2. Detailplaneeringuga saab tutvuda antud tööpäevadel kella 10:00 – 17:00 –ni. Ettepanekud ja pretensioonid detailplaneeringu kohta esitada kirjalikult Värska Vallavalitsusele hiljemalt 02.07.2009.a. kella 16:30. Ettepanekute ja pretensioonide laekumisel toimub detailplaneeringu avalik arutelu 03.07. 2009.a. kell 16:00 Värska Vallavalitsuse ruumides, aadressiga Pikk tn 12, Värska.

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu algataja
Briefcase
Värska Vallavalitsus , Värska, Setomaa vald
+372 796 4733 vald@verska.ee
Map-pin

Asukoht

Värska, Setomaa vald, VÕRUMAA, Eesti
 Värska, Setomaa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Maa-ala ca 15 ha
Krunte/kinnistuid 27