Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek.

19. aprill 2011
Kõue Vallavolikogu teatab Kõue valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest
Kõue valla üldplaneeringuga soovitakse määratleda Kõue valla arengukavas nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud ruumilised arengueeldused:
* Koostada valla territooriumi funktsionaalse tsoneerimise plaan, mis määrab maakasutuse juhtfunktsiooni;
* Säilitada looduskeskkonda ning arvestada sellega, kui vallale olulise ressursiga;
* Määratleda valla üldised liikluskorralduspõhimõtted;
* Määratleda perspektiivsed hoonestusalad, tehnovõrgud ning -rajatised;
* Planeerida kommunikatsioonivõrkude asukohad ja määratleda nende väljaehitamise vajadus;
* Määratleda puhke- ja virgestusalad.
Arvestades üldplaneeringu iseloomu ja käsitletava ala ruumilist paiknemist, ei kaasne kavandatava tegevusega olulist piiriülest keskkonnamõju.
Üldplaneeringu eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega on võimalik tutvuda alates 18. aprillist 2011: Kõue Vallavalituses, aadressil Kesk 6, Ardu, Kõue vald; Internetileheküljel www.koue.ee; Internetileheküljel www.keskkonnakorraldus.ee sektsiooni avalikud dokumendid all.
KSH aruande avalik arutelu toimub 17. mail 2011. a algusega kell 18.00 Kõue vallavalitsuses aadressil Kesk tee 6, Ardu.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Kõue Vallavalitsus , Ardu, Kose vald
+372 608 3324 vald@koue.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
Planeerimine
Briefcase
Kose Maakorralduse OÜ, Kose, Kose vald
+372 603 6337
Briefcase
+372 678 0195
Map-pin

Asukoht

Kose vald, HARJUMAA, Eesti
,Kose vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil